Aktuelno Društvo Sandžak Srbija

Bošnjaci pozvani da se prijave na konkurs za policijsku obuku

Bez obzira što nema zvaničnih podataka u broju Bošnjaka zaposlenih u policiji i ostalim državnim organima sa javnim ovlaštenjima, situacija na terenu pokazuje da je zatupljenost Bošnjaka u tim državnim službama Srbije, na području sandžačkih opština, znatno mala, negdje i obrnuto proporcionalna, u odnosu na brojčanu zastupljenost pripadnika bošnjačke zajednice na tom području.

Ustav Republike Srbije jamči ljudska i manjinska prava i jasno kaže da se ona neposredno primjenjuju.

Ustavom garantuje ravnopravnost u vođenju javnih poslova, i članom 77. i kaže da pripadnici nacionalnih zajednica imaju, pod istim uslovima kao ostali građani, pravo da učestvuju u upravljanju javnim poslovima i da stupaju na javne funkcije.

Također se precizira da se pri zapošljavanju u državnim organima, javnim službama, organima autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave vodi računa o nacionalnom sastavu stanovništva i odgovarajućoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih zajednica.

Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, dodatno je propisao i mjere u cilju pune i efektivne ravnopravnosti između pripadnika nacionalnih zajednica i građana koji pripadaju većini.

Iz Bošnjačkog nacionalnog vijeća upućen je poziv mladima iz redova Bošnjaka da se što veći broj prijavi na konkurs koji je prije nekoliko dama raspisalo Ministarstvo unutrašnjih poslova, za upis u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Кamenici.

Predsjednik Izvršnog odbora BNV-a Fuad Baćićani je nakon jučerašnjeg susreta sa predstavnicima PU Novi Pazar rekao da je cilj da Bošnjaci u skladu sa nacionalnom strukturom stanovništa budu zastupljeni u državnim organima. On je izrazio očekivanje da će se nacionalna struktura u policiji mijenjati.

“Prvi put da Ministarstvo hoće da vodi kampanju da se i nacionalne zajednice prijave na konkurs i da se zaposli što veći broj pripadnika nacionalnih zajednica, kada smo mi u pitanju, naravno pripadnika Bošnjaka. Nadam se da će se što veći broj Bošnjaka prijaviti i da će se što brže nacionalna struktura u policijskoj upravi i državnim organima mijenjati. Znamo kakvo je stanje u policijskoj upravi, vatrogasnoj službi, sudstvu ili tužilaštvu. Znamo da je tu lože ili alarmantno stanje kada je interes Bošnjaka u pitanju”, izjavio je Baćićanin.

Ukazao je da bi trebao da bude i interes države da se što veći broj Bošnjaka uposli i pozvao bošnjačku omladinu da se u što većem broju prijavi na konkurs.

“Da u prijavi kod nacionalne pripadnosti naglase da su Bošnjaci da bi smo mi ovaj konkurs mogli da pratimo do kraja. U kojoj mjeri će biti ispoštovana nacionalna struktura u sandžačkim gradovima i kako bi se ovaj put i kako bi se i u Novom Pazaru i Prijepolju zaposlio što veći broj policajaca Bošnjaka”, poručio je Baćićanin.

Na stručno osposobljavanje za obavljanje poslova uniformisanog policijskog službenika na radnom mestu policajca i saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda biće primjljeno ukupno 1.100 polaznika.

Za područje Sandžaka, policijske uprave u Novom Pazaru i Prijepolju konkursom je predviđen upis ukupno 37 budućih policajaca i saobraćajaca i nema garantovanih mjesta za pripadnike bošnjačke zajednice.

Za osnovnu policijsku obuku za Područje Policijske uprave u Novom Pazaru predviđeno je 10 polaznika za radno mesto policajca i 15 polaznika za radno mjesto saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda.

Za Područje Policijske uprave u Prijepolju 10 polaznika za radno mjesto policajca i 2 polaznika za radno mjesto saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda.

Pravo učešća na konkursu ima lice koje je državljanin Republike Srbije, ima prijavljeno prebivalište na području organizacione jedinice za koju se raspisuje konkurs, da nema manje od 18, a više od 24 godine starosti do dana zaključenja konkursa, te da, između ostalog, ne postoje sigurnosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji.

Prijava na konkurs traje 15 dana, dokumentacija se podnosi policijskoj stanici u mjestu prebivališta kandidata.

Sve dodatne informacije dostupne su na sajtu MUP-a Srbije i Centra za osnovnu policijsku obuku.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: