Aktuelno Društvo Sandžak

Bošnjačko nacionalno vijeće podržalo 22 projekta

Bošnjačko nacionalno vijeće (BNV) donijelo je odluku da podrži 22 projekta pristigla na Javnom konkursu za dodjelu sredstava iz budžeta Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji za podsticanje projekata od opšteg interesa Bošnjaka koje realizuju fizička i pravna lica za 2021. godinu.

Javni konkurs za dodjelu sredstava iz budžeta Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji za podsticanje projekata od opšteg interesa Bošnjaka na ukupan iznos od 4 miliona dinara bio je raspisan od 5. do 21. februara ove godine i na njega je pristiglo ukupno 52 prijave.

Komisija u sastavu dr. Amela Malićević – predsjednik, Selma Ikić, Amila Ćosović, Admir Smajović i Vahid Demirović je na osnovu kriterijuma navedenih u Javnom konkursu nakon izvršenog detaljnog pregleda svih pristiglih prijava sačinila preliminarnu listu izabranih projekata i istu dostavila odborima Vijeća na davanje saglasnosti.

Po dobijenoj saglasnosti odbora, Komisija je Izvršnom odboru Vijeća dostavila obrazloženja i Prijedlog odluke o izboru projekata, kojim su predloženi projekti za finansiranje odnosno sufinansiranje iz budžeta Vijeća.

“Prijedlog Komsije je bio da se podrži 21 projekat od ukupno pristiglih 52 projekta na Konkurs, 5 iz oblasti Obrazovanja na bosanskom jeziku, 14 iz oblasti Kulture Bošnjaka i 2 iz oblasti Službena upotreba bosanskog jezika i pisma. Ukupno 5 prijava nisu zadovoljile formalnu provjeru dokumentacije te iste nisu razmatrane i ocjenjivane.Na osnovu Prijedloga odluke o izboru projekta i uvida u prispjele projekte, Izvršni odbor Vijeća je odlučio da podrži 22 projekta”, saopšteno je iz BNV-a.

Za oblast obrazovanja na bosanskom jeziku izdvojeno je 1.300 hiljada dinara, za projekte u oblasti kulture Bošnjaka 2.200 hiljada dinara i za oblast službene upotrebe bosanskog jezika izdvojeno je ukupno 500.000 dinara.

Pojedinačno najviše sredstava, iz oblasti obrazovanja na bosaskom jeziku za projekat “Akademija mladih lidera”  NVO Svetionik pripalo je 290 hiljda dinara , po 280 hiljada dinara, za kulturu Bošnjaka izdvojeno je za projekat “Arhivska građa Sandžaka” Amine Zenunović i, za službenu upotrebu jezika i pisma, za projekat “Bošnjak u Srbiji” čiji je nosilac Sead Mašović.

 

Povezane vijesti

%d bloggers like this: