17 Aprila, 2024
Aktuelno Crna Gora Politika

Crna Gora: Đukanović vratio na ponovno odlučivanje zakone nove skupštinske većine

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović Crne Gore vratio je na ponovno odlučivanje zakone koje je donijela Skupština Crne Gore 27. saziva na Četrvrtoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2020. godini, dana 29. decembra 2020. godine, objavljeno je na oficijelnom sajtu Predsjednika Crne Gore.

Kako se navodi u dopisu predsjedniku Skupštine Crne Gore Aleksi Bečiću na Četrvrtoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2020. godini, dana 29. decembra 2020. godine usvojeni su: 1) Zakon o izmjeni Zakona o radu; 2) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica; 3) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima; 4) Zakon o dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti; 5) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama; 6) Zakon o izmjenama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga.

“Shodno članu 90 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, propisano je: ,,Kvorum se utvrđuje primjenom elektronskog sistema za glasanje, na način što je svaki poslanik dužan da se lično identifikuje (prijavi) ubacivanjem identifikacione kartice u poslanički pult na svom sjedištu ili na osnovu evidencije generalnog sekretara Skupštine’. Stoga je otvoreno pitanje da li je prilikom početka predmetne sjednice i usvajanja njenog dnevnog reda postojao kvorum, a samim tim i pitanje demokratskog legitimiteta, kao i usaglašenosti usvojenih zakona sa Ustavom Crne Gore i važećim pravnim propisima!”, stoju u razlozima odbijanja

Takođe, Đukanović je, kako se dalje ističem ukazuje i na otvoreno pravno pitanje konstatovanja prestanka mandata poslaniku Filipu Adžiću i potvrđivanja mandata Suade Zoronjić, s obzirom na većinski donešenu negativnu odluku Državne izborne komisije, kao i na ukupnu parlamentarnu praksu u Crnoj Gori da se mandat člana Parlamenta potvrđuje tek na predlog tog nezavisnog institucionalnog autoriteta.

“Saglasno prednje navedenom, vraćam na ponovno odlučivanje Skupštini: 1) Zakon o izmjeni Zakona o radu; 2) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica; 3) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima; 4) Zakon o dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti; 5) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama; 6) Zakon o izmjenama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i 7) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga”, piše u aktu koji je potpisao Milo Đukanović.

 

 

 

Povezane vijesti

%d bloggers like this: