Aktuelno Društvo Novi Pazar Zdravlje

Donosiocima odluka u našem Pazaru: Gdje je Krizni štab?

Iako je stanje u vezi sa pandemijom COVID-19 u našem gradu ovih dana neznatno bolje, situacija je i dalje teška, a građani i dalje nisu u potpunosti, blagovremeno i na pravi način obavješteni o potrebama novopazarskog zdravstvenog sistema (Opšte bolnice, Dom zdravlja, Hitne pomoći…), kao ni o broju oboljelih, hospitalizovanih i preminulih, navedeno je u današnjem reagiranju više organizacija civlnog društva, medija i novinara iz Novog Pazara.

„Istovremeno se pitamo – Gdje je Gradski krizni štab? Šta radi to tijelo? Kakve procjene razvoja situacije donosi? Na osnovu kojih i kakvih parametara i analiza to čini? Na čemu bazira svoje odluke? Ko će izvršavati te odluke? I na koga se one, uopšte, odnose? Gdje su, u celoj ovoj priči, građani? Da li je, i sa kim, Krizni štab u bilo kakvoj komunikaciji?“, stoji u javnom obraćanju i konstatira se da je Novi Pazar naučio da brine o sebi i u svakom pogledu je spreman da pokrene sve svoje kapacitete i resurse, ljudske, privredne i materijalne, koji su neophodni za što efikasniju borbu sa epidemijom koja svakodnevno odnosi živote naših sugrađana.

Pored toga, navode  da svjedoče “povremenim šumovima i zastojima u komunikaciji između koordinatora Opšte bolnice Novi Pazar i nekih medija”, kao i da koordinator Opšte bolnice ima i previše posla na organizovanju i odgovornosti za funkcionisanje lokalnog zdravstvenog sistema, pa mislie da ga treba osloboditi dodatne obaveze direktne komunikacije sa medijima i javnošću.

Ukazuje se da je „manjak pouzdanih informacija, nedostatak koordinacije, potpuno odsustvo transparentnosti i integrativnosti ima za posledicu neracionalno usmjeravanje raspoloživih resursa i smanjenje efektivnosti napora koje preduzimamo kao društvena zajednica u trenucima kad se naši sugrađani bore za vazduh, bore za život u zdravstvenim ustanovama ili u svojim domovima“.

Iz pobrojanih razloga i činjenice da je Krizni štab grada Novog Pazara institucionalno najodgovornije telo za stanje u zajednici u vanrednim okolnostima, organizacije civilnog društva i mediji Novog Pazara su uputili zahtjev kojim se traži redovno zasjedanje Kriznog štaba grada Novog Pazara i svakodnevno obavještavanje građana o razvoju situacije, davanje instrukcija, savjeta i preporuka, kako bi svi zajedno mogli da se nose sa pandemijom i doprinose umanjenju njenih posljedica.

„Svakodnevno informisanje o broju testiranih, broju obolelih, broju hospitalizovanih, broju umrlih naših sugrađana, kako u Opštoj bolnici u Novom Pazaru, tako i u drugim COVID-bolnicama u širom Srbije. Svakodnevno ažuriranje spiskova neophodnih materijalnih resursa kako bi humanitarni procesi u gradu bili koordinisani. Svakodnevno ažuriranje spiskova neophodnih ljudskih resursa (volontera, tehničkog i ekspertskog osoblja) kako bi građani znali gdje, kada i kako mogu pomoći, i kako bismo imali osnov za potraživanje stručne pomoći od međunarodnih organizacija i drugih subjekata koji mogu da upute stručnu i tehničku podršku (ekipe i mobilne klinike)“, stoji u navedenim zahtjevima.

Civilno društvo i mediji u Novom Pazaru su poručili da stavljaju sve svoje kapacitete na raspolaganje Kriznom štabu Novog Pazara kako bi ovu borbu učinili što lakšom za sve i efikasnijom za one koji se bore za svoj život.

Reagiranje i zahtjeve su uputili Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, Kulturni centar DamaD, Urban-In, Akademska inicijativa Forum 10, NVO Reper, OCD Monitor, Slađana Novosel, novinarka “Danasa”,Portal A1, Snews, Radio 100 plus, Katarina Radović, novinarka, Eldin Ćorović, novinar, FreeMedia, Journalistic Plan, Nikola Kočović, novinar.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: