30 Septembra, 2023
Aktuelno Društvo Novi Pazar

DRI utvrdila niz nepravilnosti u JKP “Vodovod i kanalizacija” Novi Pazar

Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“, Novi Pazar isplatilo je zarade zaposlenima u višem iznosu od najmanje 2,6 miliona dinara od iznosa utvrđenih zakonom, nije izvršilo uplatu javnih prihoda u iznosu od 23,4 miliona dinara u budžet Republike Srbije; bez sprovedenih postupaka izvršilo nabavku dobara i usluga u vrijednosti od 10,5 miliona dinara i nije za nabavke u iznosu od 78 miliona dinara na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje, poštovalo načela obezbeđivanja konkurencije, transparentnosti i jednakosti ponuđača, navedeno je u rezimeu Izvještaj o reviziji pravilnosti poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija ”, Novi Pazar u dijelu koji se odnosi na troškove zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda za 2019. godinu i javnenabavke za 2018. i 2019. godinu.

2020-2-JKP Vodovod i kanalizacija Novi Pazar

Kako se dalje navodi Preduzeće je za vrijeme važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava uvećalo osnovicu za obračun zarada i uvećanu zaradu za vrijeme provedeno na radu, zbog čega je u 2019. godini isplatilo zarade u višem iznosu od najmanje 2,6 miliona dinara; nije izvršilo uplatu javnih prihoda u budžet Republike Srbije u iznosu od 23,4 miliona dinara na ime razlike između ukupnog iznosa zarada obračunatih primjenom osnovice koja nije umanjena u smislu člana 5. stav 1. Zakona o privremenom uređivanju osnovice i ukupnog iznosa zarada obračunatih primenom umanjene osnovice.

“U 2018. i 2019. godini, Preduzeće je izvršilo nabavku dobara i usluga, u vrijednosti od 10,5 miliona dinara bez sprovedenih postupaka javnih nabavki, iako nisu postojali razlozi za izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavkama; nije poštovalo načela obezbjeđivanja konkurencije, transparentnosti i jednakosti ponuđača za nabavke na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje u smislu člana 7,7a i 122. u iznosu od 78 miliona dinara; nije obezbjedilo pisani dokaz o sprovedenom ispitivanju tržišta, o tome da li postoji sukob interesa i da li su ugovorene cijene veće od uporedive tržišne cene za nabavke dobara i usluga ugovorene vrijednosti od 4,7 miliona dinara na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje na osnovu člana 39. stav 2.”, konstatuje se između ostalog u Izvještaju koji je objavljen 3. decembra 2020. godine.

U Prilogu 1 ovog izvještaja koji je dostupan javnosti na sajtu https://www.dri.rs/revizije/izvestaji-o-reviziji.136.html (sektor broj 2) navode se i mjere koje u postpku preduzelo JKP Vodovod i kanalizacija” Novi Pazar.

“Preduzeta mjera broj 3: Tokom sprovođenja postupka revizije, Preduzeće je ustrojilo evidenciju u kojoj je evidentiralo sve radnje i akte tokom planiranja, sprovođenja postupka i izvršenja postupka javne nabavke u 2020. godini.”, navodi se u Izvještaju.

U podnaslovu “Procjenjena vrijednost javnih nabavki” se zaključuje da “Preduzeće nije prezentovalo dokaze kojima potvrđuje način na koji je određena procenjena vrednost javnih nabavki, odnosno na koji način je izvršeno ispitivanje i istraživanje tržišta predmeta javne nabavke”.

“Pravilnikom o postupku javne nabavke u JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Pazar (u daljem tekstu: Pravilnik o postupku javne nabavke), propisano je da procjenu vrijednosti javne nabavke rukovodioci radnih jedinica i službi vrše na osnovu prikupljanja cijena na tržištu, putem dostupnih informacija, ispitivanjem tržišta, sa interneta, telefonom i na osnovu prethodno sprovedene nabavke istih dobara ili iz cjenovnika proizvođača i na osnovu toga dostavljaju pisani izveštaj službeniku za javne nabavke”, piše u izještaju revizora.

Generalni državni revizor Dr. Duško Pejović u zaključku navodi da, ako subjekat revizije u čijem su poslovanju otkrivene nepravilnosti, ne podnose u propisanom roku Instituciji odazivni izveštaj, protiv odgovornog lica subjekta revizije podnijeće se zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

“Ako se ocjeni da odazivni izveštaj ne ukazuje da su otkrivene nepravilnosti otklonjene na zadovoljavajući način, smatra se da subjekt revizije krši obavezu dobrog poslovanja. Ako se radi o nezadovoljavajućem otklanjanju značajne nepravilnosti, smatra se da postoji teži oblik kršenja obaveze dobrog poslovanja. U ovim slučajevima Državna revizorska institucija je ovlašćena da preduzima mere saglasno članu 40. st 7. do 13. Zakona o državnoj revizorskoj instituciji“, ukazuje se u Izvještaju državnog revizora.

 

 

 

 

 

 

 

 

Povezane vijesti

%d bloggers like this: