Aktuelno Društvo Nauka i tehnologija Novi Pazar Sandžak

Državni univerzitet u Novom Pazaru raspisao konkurs za upis 730 studenata, Pravo, Ekonomija i Srpska književnost u septembru

Na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, prema raspisanom konkursu, ove godine na 17 akreditovanih studijskih programa u prvu godinu biće upisano ukupno 730 studenata, 505 na budžetu i 225 samofinansirajućih, saopšteno je iz te visokoobrazovne ustanove

Ističe se da je Državni univerzitet u Novom Pazaru (DUNP) raspisao konkurs za akreditovane studijske programe, kako i nalaže Zakon o visokom obrazovanju Republike Srbije.

Pojašnjava se da studijski programi: Pravo, Ekonomija i Srpska književnost i jezik su u procesu akreditacije i poslije pozitivne odluke Komsije za akreditaciju Nacionalnog akreditacionog tijela, očekuje se da će konkurs na tim programima biti raspisan u septembru.

“Studenti, koji su po ranijoj akreditaciji upisali ove studijske programe moći će bez ikakvih zakonskih prepreka da nastave i završe studije”, predočeno je sa DUNP-a.

Kako se navodi u konkursu u junskom upisnom roku na Departmanu za ekonomske nauke, na studijskom programu Poslovna informatika, upisaće se 60 studenata, a na Departmanu za filozofske nauke (u čijem sastavu su studijski programi: Psihologija i Vaspitač u predškolskim ustanovama) ima 100 mjesta. Departman za filološke nauke, na studijskom programu Engleski jezik i književnost, imaće 30 brucoša.

Na Departmanu za prirodno-matematičke nauke, koji obuhvata matematiku, hemiju i biologiju, planiran je upis 100 studenata. Isto toliko upisaće na osnovnim akademskim i integrisanim studijama Departman za biomedicinske nauke, (na studijskim programima: Farmacija, Rehabilitacija i Sport i fizičko vaspitanje). U okviru tog departmana je i studijski program osnovnih strukovnih studija pod nazivom Zdravstvena njega, gdje je planiran upis 60 studenata.

Na Departmanu za tehničko-tehnološke nauke (i studijskim programima: Računarska tehnika, Arhitektura, Građevinarstvo, Softversko inženjerstvo, Agronomija i Prehrambena tehnologija) ima ukupno 280 mjesta.

Broj budžetskih mjesta, omogućava da se blizu 70 odsto brucoša školuje o trošku države. Školarine za samofinansirajuće studente mogu da se plaćaju u više rata i na.departmanima za pravne, ekonomske, filozofske, filološke i matematičke nauke biće 60.000 dinara, a na tehničko-tehnološkim i biomedicinskim naukama 70.000 dinara. Na studijskom program Farmacija školarina će iznositi 120.000 dinara. Školarine su poslije 13 godina povećane za 10.000 dinara, ali su i dalje među najnižim u Republici Srbiji.

Predviđeno je da prijavljivanje za upis bude od 21. do 23. juna, a prijemni ispiti će se održati 30. juna i 1. jula.

Za prijemni i upis potrebno najmanje 14.000 dinara

Za učešće na prijemnom ispitu, pored prijava na konkurs (dobija se prilikom prijavljivanja u studentskoj službi), potrebna su svjedočanstva sva četiri razreda srednje škole (dostavljaju se fotokopije, a originalna dokumenta samo na uvid), diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu (fotokopije i originali na uvid), prijavni list i dokaz o uplati troškova za organizovanje prijemnog ispita (originalna uplatnica) u visini od 7.000 dinara, za studijski program Arhitektura -10. 000 dinara.

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose svjedočanstva sva četiri razreda srednje škole, diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu, zvod iz matične knjige rođenih; uvjerenje o državljanstvu, dvije fotografije formata 4,5 h 3,5 centimetra i jedna formata 2,5 h 2,0 centimetra, kao i dokaz o uplati naknade za troškove upisa (originalna uplatnica) u visini od 7.000,00 dinara.

Ukazuje se i da, ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis po konkursu ne upiše u predviđenom roku, ujmesto njega će Univerzitet upisati sljedećeg kandidata, prema redosl,edu na Konačnoj rang listi u roku utvrđenom Konkursom.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: