Aktuelno Društvo Sandžak

Forum 10: Zaustaviti paralelizam u realizaciji nastave na daljinu na bosanskom jeziku

NVO Akademska inicijativa „Forum 10“ iz Novog Pazara je povodom problema nastalih u vezi sa realizacijom nastave na daljinu za učenike osnovnih i srednjih škola koji nastavu pohađaju na bosanskom jeziku u Republici Srbiji uputila apel da se zaustavi paralelizam i zaštiti interes djece.

Akademska inicijativa “Forum 10”, kako stoji u saoštenju, kao organizacija koja aktivno prati i neposredno daje doprinos aktivnostima usmerenim na ostvarivanje prava i poboljšanje položaja nacionalnih manjina u Srbiji, ovim putem poziva sve aktere koji su odgovorni i uključeni u proces izvođenja nastave na daljinu na bosanskom jeziku u uslovima vanrednog stanja, a prije svega Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja i Bošnjačko nacionalno vijeće, da u najhitnijem roku preduzmu sve neophodne radnje koje će zaustaviti paralelizam i omogućiti pronalaženje rješenja za trenutnu situaciju u vezi sa izvođenjem ove nastave.

Ova organizacija civilnog sektora konstatuje da se, praćenjem i analizom aktivnosti različitih aktera u vezi sa izvođenjem nastave na daljinu na bosanskom jeziku od trenutka uvođenja vanrednog stanja, može zaključiti da je prisutan paralelizam u sprovođenju.

“Najpre je Bošnjačko nacionalno vijeće (BNV) započelo sa pripremama i izradom nastavnih jedinica za osnovne i srednje škole u kojima se izvodi nastava na bosanskom jeziku koje su dostupne isključivo na internet sajtu ovog organa. Početkom ove nedjelje, a nakon potpisivanja sporazuma između nadležnog ministarstva, Matice bošnjačke i Sandžak televizije, na Sandžak televiziji je počelo emitovanje nastavnih jedinica za nastavu na bosanskom jeziku. Ovakav pristup realizaciji nastave, smatramo, dovodi u zabunu učenike/ce i njihove roditelje u jednom veoma osetljivom društvenom trenutku”, ističe Forum 10 u obraćanju javnosti.

Kako navode, uvažavajući i štiteći interes građana, odnosno u ovom slučaju djece osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, kao i njihovih roditelja, i njihovo pravo na kvalitetno obrazovanje na maternjem jeziku, apeluju na sve pomenute aktere da u granicama svojih ovlašćenja i mogućnosti učine napore u zaštiti interesa djece u vezi sa ovim pitanjem.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: