Aktuelno Društvo Novi Pazar

Grad Novi Pazar nabavlja ležeće policajce

Gradska uprva Novog Pazara raspisala je tender za nabavku i ugradnju tehničkih sredstava za usporavanje saobraćaja – ležećih policajaca.

Zahtjevane tehničke karakteristike za gumene fizičke prepreke su visina od 5 centimetara, minimalna širina od 90 i minimalna dužine 50 centimetara.

Kako stoji u tenderskoj dokumentaciji gumene fizičke prepreke treba da budu proizvedene od tehničke gume tvrdoće 80+/-5 Sh-a, otporne na sve atmosferske uticaje, UV zrake, naftne derivate, ulja soli i habanje, prekidne čvrstoće minimalno 10MPa, da mogu da izdrže osovinska opterećenja do 20 toma i treba da imaju na sebi bijele ili žute trake sa retro reflektujućom materijom (staklene i keramičke perle) a površina treba da bude konveksnog oblika.

Ležeći policajci, uz odgovarajući broj elemenata za montažu, prema specifikaciji, biće ukupne dužine 250+100 metara.

Privredni subjekt uz ponudu dostavlja fotokopiju Atesta/Sertifikata o ispitivanju prinudnih usporivača brzine, izdatu od strane labaratorije akreditovane za ispitivanja proizvoda od gume i tehnički crtež ili katalog usporivača brzine. Ukoliko ponuđač nije proizvođač prinudnih usporivača brzine (ležećih policajaca), uz ponudu dostavlja kopiju sporazuma o saradnji sa Proizvođačem prinudnih usporivača brzine.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: