Aktuelno Društvo Sandžak

BNV: Nastavu na Bosanskom u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu pohađa 3.700 srednjoškolaca

U cilju unaprjeđenja nastave na bosanskom jeziku Bošnjačko nacionalno vijeće (BNV) organiziralo je sastanak sa direktorima i predstavnicima srednjih škola iz Novog Pazara, Sjenice i Tutina.

Predsjednik Odbora za obrazovanje na bosanskom jeziku Dženis Šaćirović je rekao da Vijeće želi da isprati proporcionanost upisa u srednje škole u odnosu na broj učenika koji završava osnvnu školu na bosanskom jeziku.

Šaćirović je istakao da Vijeće u cilju poboljšanja kvaliteta nastave na bosanskom jeziku u srednjim školama prati taj proces tokom prošlogodišnjeg upisa i da ima samo savjetodavnu ulogu.

“Zaista smo pružili podršku direktorima i zaista ohrabrujemo taj proces. Mi nismo ovdje naredbodavni organ, više smo savjetodavni, ali ni ta naša uloga nije zanemarljiva. Ono što je ključno mi pružamo podrškau učenicima, nastavnicima i direktorima, u tom procesu, ne samo za sprovođenje astve već i za korespodenciju sa institucijama koje su zadužene za obrazovanje na manjinskim jezicima, konkretno na boanskom jeziku u Republii Srbiji”, rekao je Šaćirović naglasivši da je Vijeće uvijek na usluzi školama.

Predočio je da je jedno od ključnih pitanja što u sandžačkim općinama proporcionalno nije isti broj učenika koji završavaju osovnu školu i upisuju srednju u nastavi na bosanskom jeziku.

 „Insistiramo da oni smjerovi koji su pogodni za upis na akademske studije promovišu, zapravo budu na bosanskom jeziku. To je zakonsko pravo, pravo učenika da pohađaju nastavu na bosanskom jeziku, bez obzira na kom smjeru bili. Ono što do sada bio problem je da su, upravo ti smjerovi, po nekakvom difoltu, bili na srpskom jeziku. danas smo ovdje da porazgovaramo i na tu temu“, naveo je Šaćirović.

Direktor tutinske gimnazije Vahidin Ramičević

Direktor gimnazije u Tutini Vahidin Ramičević je, predočivši da ta škola svake godine upisuje četiri odjeljenja u nastavi na bosanskom jeziku, proporcionalno po broju osnovaca koji su pohađali nastavu na maternjem bosanskom jeziku, kazao je da nove generacije Bošnjaka imaju priliku da se edukuju na bosanskom jeziku.

„Mislim da če to na neki način podići kvalitet nastave, samim tim što postoji  interesovanje osnovaca za taj smjer… Nešto što je jako bitno za tutinske gimnazijalce proizilazi iz toga da se u edukaciji gimnazijala baštini kultura Bošnjaka, da se izučavaju njihova djela i autora. Da se na taj način,, nešto što je godinama propušteno, novije generacije nadoknade“, kazao je Ramičević.

U tutinskoj opštini nastavu na bosanskom jeziku pohađa 79,1 procenat učenika srednjih škola

Nastava na bosanskom jeziku sredjnim školama u Sandžaku uvedena je 2013. godine. U Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu, u 152 odjeljenja, ove godine nastavu na bosanskom jeziku pohađa ukupno 3.700 učenika ili 53 posto od ukupnog broja sredjoškolaca u ove tri opštine.

Prema podacima BNV-a najmanji prcenat srednjoškolaca u nastavi na bosanskom jeziku je u Novom Pazaru i iznosi 48,9 posto ili 2.525 učenika u 97 odjeljenja i 51,1 posto u 105 odjeljenja u nastavi na srpskom jeziku.

M.H.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: