Aktuelno Društvo Novi Pazar Sandžak

Gradska uprava Novog Pazara demantovala Nihata Biševca, informacije o medijskim projektima na čekanju do 40 dana

Odjeljenje za informisanje Gradske uprave Novog Pazara obavjestilo je SNEWS da nije u mogućnosti da u roku od 15 dana dostavi informacije koje se tiču narativnog i fnansijskog izvještaja za sufinansirani medijski projekat RTV Novi Pazar u toku 2023. godine, kao i za još tri projekta čiji su korisnici bliski lokalnoj vlasti.

Lokalna vlast je ovim zvanično i indirektno potvrdila da do sada nije objavila niti javnosti stavila na uvid narativne i finanisjke izvještaje medijskih projekata za prošlu 2023. godinu, čime je demantovala Nihada Biševca i njegovu tvrdnju da se ti izvještaji nalaze na sajtu. gradske uprave.

SNEWS je na osnovu Zakona slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja 13. marta zattražio da Grad Novi Pazar, između ostalog, javnosti predoči kako glasi narativni i finansijski izvjestaj za projekat RTV Novi Pazar “Nasa misija – informisani gradani i javni interes” sufinansiran sa preko 315 hiljada eura iz Budzeta Grada Novog Pazara za 2023. godinu, te da dostavi kopiju narativnog i finansijskog izvjestaja.

Podsjećamo da je Nihat Biševac, tokom obraćanja medijima, 14. marta ove godine, na pitanje urednika SNEWS-a gdje se nalaze narativni i finanisijski izvještaji za medije, tvrdio da su svi izvještaji na sajtu gradske uprave.

“Sve je javno dostupno, sigurno sve postoji. Postoji komisija i sigurno da je sve tačno. Od Ministarstva finansija smo dobili da smo jedini grad koji sve dobija na uvid. O tome da nema izvještaja sigurno niste u pravu”, naveo je on.

Na direktno pitanje “gdje se nalaze izvještaji o realizovanim projektima, gdje su objavljeni”, Biševac je odgovorio:

“Nećemo da pravimo neku, lično, dođite ovamo! Nemojte da ste tako nepristojni. Ne budite nepristojni, hoću to da kažem, ovdje u svi novinari. Imate sajt, imate sve izvještaje”.

Prema Zakonu slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja organ vlasti nije u obavezi da postupi po zahtjevu tražioca informacija ako su one ranije objavljene i dostupne javnosti.

Gradska uprava Novog Pazara je također predočila da nije u mogućnosti da ispoštuje rok od 15 dana za postupanje po zahtevu za pristup informacijama koje se odnose na realizirane projekte u 2023. godine za EMEDIA Group-indeksonline.rs (1.400.000 dinara), Akademske inicijative Forum 10 (500.000 dinara), Journalistik plan (400.000 dinara).

Gradska uprava Novog Pazara do sada nije javnosti stavila na uvid narativne i finansijske izvještaje medijskih projekata sufinansranih iz Budžeta Grada Novog Pazara u periodu od 2016. do 2022. godine.

Svaku korisnik – medij ili udruženje građana čiji je projekat sufinanisran budžetskim sredstvima u obavezi je da do 31. januara naredne godine organu koji je dodijelio sredstva dostavi narativni i finansijski izvještaj. Uz finansijski izvještaj, kao dokaz o utrošenim sredstvima, dostavljaju se izvodi iz banke, ugovori, računi o utrošenim sredstvima i drugim dokazi namjenskom trošenju novca.

“Obavještavamo Vas da zbog obima traženih informacija kao i usljed činjenice da je zbog manjka prostora u kancelarijama u toku premještanje registratora sa dokumentacijom koja je između ostalog i predmet vašeg zahtjeva, nismo u mogućnosti da u roku iz stava 1. ovog člana dostavimo vam tražene informacije. Tako da ćemo Vas u roku od 40 dana od dana prijema vašeg zahtjeva obavjestiti o posjedovanju traženih informacija”, navedeno je u obavještenje o produžetku roka za odgovor po zahtjevu za sloodan pristup informacijama od javnog značaja.

M. H.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: