17 Aprila, 2024
Aktuelno Crna Gora Društvo Sandžak

Ibrahimović čestitao Dan Bošnjaka u Crnoj Gori

Predsjednik Bošnjačke stranke (BS) Ervin Ibrahimović čestitao je 22. mart, Dan Bošnjaka u Crnoj Gori. Uz podsjećanje na 22. mart 2003. godine, kao jedan od najznačajnijih datuma novije istorije Bošnjaka u Crnoj Gori i prekretnicu na putu sazrijevanja nacionalne i političke svijesti, naveo je da je tog dana je u Podgorici, na okruglom stolu na temu “Muslimani – Bošnjaci, kako vam je ime?” od strane učesnika donešena Deklaracija o vraćanju nacionalnog imena Bošnjak.

“Time su stvorene pretpostavke da se ispravi historijska nepravda učinjena bošnjačkom narodu oduzimanjem prava na javno korišćenje svog nacionalnog imena za koje se veže viševjekovna slavna istorija, kultura i tradicija na ovim prostorima, ali i pretpostavke za definisanje Bošnjaka u Crnoj Gori kao politički suverenog naroda zrele nacionalne svijesti sa snagom i kapacitetom da institucinalno i na svaki drugi način radi na očuvanju i afirmaciji svoje nacionalne posebnosti, kulturno – istorijskog naslijeđa i nacionalnih, političkih i svih drugih prava”, istakao je Ibrahimović.

Naglasio je kako je važno na današnji dan istaći i da je reafirmacija nacionalnog imena, a time i nacionalne istorije, kulture i tradicije, u Crnoj Gori još nedovršen proces opterećen nasljeđem dugogodišnjeg negiranja stvarnog nacionalnog imena i dodjeljivanja “prikladnog”, negiranjem i nepoznavanjem nacionalne historije, te stalnom težnjom ka asimilaciji Bošnjaka.

“Vjerujem da će rezultati popisa stanovništva koji je održan krajem prošle godine potvrditi stepen nacionalne svijesti bošnjačkog naroda u Crnoj Gori, odnosno, da smo sazrio narod, svjestan svog nacionalnog, vjerskog i jezičkog identiteta”, poručio je.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: