4 Decembra, 2023
Aktuelno Crna Gora Društvo Novi Pazar Srbija Zdravlje

“Important” za bolje reproduktivno zdravlje žena u prekograničnoj regiji

Dom zdravlja Novi Pazar u saradnji sa organizacijom FORS Montenegro – Fondacijom za razvoj sjevera Crne Gore je 1. decembra 2021. započeo realizaciju prekograničnog projekta „Imoprtant – Unaprjeđenje reproduktivnog zdravlja u Srbiji i Crnoj Gori/IMProvement of Reproductive Health in Serbia and Montenegro” koji ima za cilj unaprjeđivanje kvaliteta i dostupnosti usluga u oblasti reproduktivnog zdravlja i nivoa svijesti stanovništva o značaju zdravih stilova života i prevencije u očuvanju reproduktivnog zdravlja, posebno za socijalno ranjive kategorije stanovništva.

Direktor Doma zdravlja Novi Pazar Ervin Ćorović je prezentujući ovaj projekat na konferenciji za medije rekao da je ovo drugi veliki projekat koji radi ta zdravstvena ustanova i odnosi se na reproduktivno zdravlje žena, odnosno rano otkrivanje karcinoma dojke i karcinoma grlića materice.

Ćorović je ocjenio da je ovo značajan projekat, čiji je nosioc u Srbiji Novi Pazar.

“Jako bitan projekat, tiče se bolesti koja pogađa žene, to su rak dojke i grlića materice. Akcenat će u naredne dvije godine, sa svi aktivnostima koje nam projekat predviđa da povećamo broj pregleda žena. Rano otkrivanje ove bolesti je jedini put ka potpuno izlečenju”, rekao je on i dodao da će tokom realizacije projekta dat akcenat na podizanju svijesti kod sugrađanaki o značaju ranog ottkrivanja ovih bolesti, kao i edukaciji medicinskog osoblja, kupovunu nove opreme i propagandu u medijima.

– Cilj je rano otkrivanje bolesti kod žena

On je potvrdio da je ovoj prekograničnoj regiji evidentan problem sa ranim otkrivanje raka dojke i grlića materice, približno isti kao i u Srbiji, ali da je glavni problem kasno javljanje ljekaru i kad j izliječenje jako teško.

“Ne odstupamo u oboljevanju mnogo od Evrope i Srbije, ali zdravstvene navie žene i to rano otkrivanje je poenta. Treba da dođemo do udaljenih područja i sela i da pozivamo i motivišemo žene da određenog dana dođu na pregled. Cilj je da povećamo rano otkrivanje raka grlića materice i raka, dojke. U tim bojkama mi se uklapamo one procente koji su cijeloj Srbiji”, izjavio je Ćorović kazavši da je projekat čiji je realizacija započela bio zamišljen prije pandemije koronavirusa.

Koordintor projekta Samir Kačapor je predočio da je ovo, sa Fondacijom za razvoj sjevera Crne Gore (FORS), već treći projekat iz programa prekogranične saradnje, a koji se tiče pžzaštite zdravlja stanovništva.

“U okviru projekat će biti sprovedena anketa o navikama žena sa ruralnog područja, žena koje pripadaju ciljnim grupama. Pored obuka zdravstvenog osoblja u domovima zdravlja u osam pština u Srbiji i četrnaest opština u Crnoj Gori podići tehničke kapacitete, ali i naše sopstvene kapacitet u realizaciji ovih projekata koje finansira Evropska unija”, predočio je Kačapor izrazivši očekivanje da će sa Domom zdravlja u Novom Pazaru biti u stanju da sproveu mnogo veće projekte.

Saradnik na projektu Muamer Delimeđace je naveo da projekat ima za cilj i da projekat “Important” ima četiri zadataka, a da je najvažniji da se tehnički i kadrovski kapacitet zdravstvenih ustanova u prekograničnoj regiji.

Kampanja o povećanju preventivnih preglada žena, informisanje stanovništa u prekograničnoj regiji o zdravim stilovima života, kao i potizanje to bolje saradnje u prekograničnoj regiji između Srbije i Crne Gore i opština u ovoj oblasti su, prema riječima Delimeđca, ništa manji zadaci projekta.

“Skoro sedamdeset posto sredstava ovog projekta je planiran za nabavku medicinske opreme i vozila za potrebe realizacije ovih zadataka. Za nabavku medicinske opreme je planirano 54 hiljade eura. Planirana je nabavka jednog modernog mobilnog ultrazvuka, dvije ginekološke stolice i dva seta medicinskih instrumenata neohodnih uradu zdravstvene službe za zdravstvenu zaštitu žena. Na promociji prevencije i podizanja svijesti važnosti stila života će biti izdvojeno 15 posto sredstava. Odradiće se da poruka ovog projekta bude na skoro svakom koraku u našem gradu i ostalim opštinama”, kazao je Delimeđac.

On je naglasio da je novopazarski Dom zdravlja sa 100 hiljada dinara finansijski podržao edukaciju za analizu “papa testa”, za svakog ginekologa, a sve u cilju bržih pregleda pacijentkinja.

Na konfeernciji za medije je saopšteno da projekat finansira Evropska unija u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020. Ugovorno tijelo za projekat je Ministarstvo finansija Republike Srbije – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU.

Glavne projektne aktivnosti uključuju nabavku nove opreme i vozila za javne zdravstvene institucije u ciljnom području, obuke za korišćenje nove opreme, prekogranične treninge za medicinsko osoblje na teme vezane za prevenciju, dijagnostiku i liječenje karcinoma dojke i karcinoma grlića materice, predavanja za žene i omladinu na temu reproduktivnog zdravlja, organizovanje preventivnih pregleda, sprovođenje istraživanja o znanju i navikama vezanim za reproduktivno zdravlje, kampanju podizanja nivoa svijesti građana, izradu publikacija o značaju zdravih stilova života, preventivnih pregleda dojki i ginekoloških pregleda, prekograničnu konferenciju na temu unapređenja reproduktivnog zdravlja i sl.

Ovaj dvogodišnji projekat se sprovodi u Novom Pazaru, Novoj Varoši, Prijepolju, Raški, Sjenici, Priboju, Vrnjačkoj Banji i Tutinu u Srbiji i u Andrijevici, Beranama, Bijelom Polju, Gusinju, Žabljaku, Kolašinu, Mojkovcu, Nikšiću, Petnjici, Plavu, Pljevljima, Plužinama, Rožajama i Šavniku u Crnoj Gori.

Ukupna vrijednost projekta “Important” iznosi preko 352.000 eura, od čega Evropska unija finansira skoro 250.000 eura. Vrijednost projekta za Srbiju iznosi preko 124.000 eura, od čega je doprinos Evropske unije preko 105.000 eura.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: