29 Marta, 2023
Home Posts tagged Dom zdravlja Novi Pazar
Aktuelno Društvo Novi Pazar Zdravlje

„Importan – Unaprjeđenje reproduktivnog zdravlja u Srbiji i Crnoj Gori”: Novom Pazaru od EU donirano vozilo za preventivne zdravstvene preglede žena

Pored nabavke nove opreme i vozila, kao i obuke za korišćenje nove opreme, glavne projektne aktivnosti uključuju i prekogranične treninge za medicinsko osoblje na teme vezane za prevenciju, dijagnostiku i liječenje karcinoma dojke i karcinoma grlića materice, predavanja za žene i omladinu na temu reproduktivnog zdravlja, organizovanje preventivnih pregleda, sprovođenje
Aktuelno Crna Gora Društvo Novi Pazar Srbija Zdravlje

“Important” za bolje reproduktivno zdravlje žena u prekograničnoj regiji

Dom zdravlja Novi Pazar u saradnji sa organizacijom FORS Montenegro – Fondacijom za razvoj sjevera Crne Gore je 1. decembra 2021. započeo realizaciju prekograničnog projekta „Imoprtant – Unaprjeđenje reproduktivnog zdravlja u Srbiji i Crnoj Gori/IMProvement of Reproductive Health in Serbia and Montenegro” koji ima za cilj unaprjeđivanje kvaliteta i dostupnosti usluga u