Aktuelno Društvo Nauka i tehnologija Novi Pazar Sandžak Srbija

IN MEMORIAM: Prof. Dr. Ćemal Dolićanin

Prvi rektor Državnog univerziteta u Novom Pazaru, Prof. Dr. Ćemal Dolićanin preselio je na Ahiret, danas u Novom Pazaru, u 79. godini života.

Na čelu Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) bio od njegovog osnivanja 2012. godine.

Njegovo ime neraskidivo je vezano za osnivanje i intenzivan razvoj ove visokoobrazovne institucije i za oblast visokog obrazovanja Republike Srbije.

Prof. dr Ćemal Dolićanin rođen je 1945.godine. Završio je Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Beogradu, na kome je i magistrirao. Zvanje doktora nauka stekao je 1980. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Prištini, a zvanje redovnog profesora matematičkih nauka 1985. godine. Bio je predavač na univerzitetima u Srbiji i gostujući profesor na univerzitetima u Nemačkoj, Rusiji i Bjelorusiji.

Autor je brojnih univerzitetskih udžbenika i stručnih i naučnih radova. Tokom bogate profesionalne karijere prof. Dolićanin bio je prodekan Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Prištini, dekan Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Prištini, dekan Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Prištini, prorektor za nastavu i naučni rad Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, potpredsednik Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i predsednik je Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta.

Kao profesor emeritus obavljao je funkciju koordinatora master i doktorskih studija Državnog uiverziteta.

Zvanje akademika Južnoslovenskih nelinearnih nauka stekao je 2009. godine.

Dženaza prof. dr Ćemala Dolićanina obaviće se sutra na Velikom groblju u Novom Pazaru. dženaze polazi u 13 sati, nakon podne namaza od Bukreške džamije, ul. Sopoćanska br. 50.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: