Aktuelno Društvo Kultura Srbija Turska

Knjige za srbijanske zatvorenike u Turskoj

Na Međunarodni dan demokratije Uprava za izvršenje krivičnih sankcija srbijanskog Ministarstva pravde doniraće knjige za državljane Srbije na izdržavanju zatvorske kazne u Turskoj.

“Povodom 15. septembra – Međunarodnog dana demokratije, Uprava je donirala 100 knjiga Generalnoj direkciji za kazneno-popravne ustanove u Turskoj kako bi ubuduće bile na raspolaganju srbijanskim državljanima na izdržavanju zatvorske kazne u toj zemlji”, saopšteno je iz Uprava za izvršenje krivičnih sankcija.

Direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Dejan Carević izjavio je, povodom Međunarodnog dana demokratije, da je Uprava posvećena poštovanju prava lica lišenih slobode i potpunoj primjeni međunarodnih konvencija.

On je naveo da Uprava preduzima delotvorne mjere u cilju prevencije torture u zavodima poput kontrole u primeni i zaštiti prava osuđenih i pritvorenih lica, informisanja o njihovim pravima i mehanizmima zaštite prava, redovnih i vanrednih nadzora nad radom zavoda i saradnje sa nevladinim organizacijama za zaštitu ljudskih prava.

„Uprava od početka pandemije intenzivno sprovodi mjere prevencije na očuvanju zdravlja osuđenika, a brinuli smo i o humanom aspektu izvršenja zatvorske kazne što znači da lica, uz striktno poštovanja jmera, posećuju članovi njihovih porodica i omogućen im je kontakt sa porodicom putem Skajpa i Vibera“, naglasio je Carević.

Riječ je o književnim djelima iz bibliotekarskog fonda Okružnog zatvora u Beogradu, koji ukupno broji 3.500 knjiga.

Osim beletristike, svi zavodi u Srbiji posjeduju i pravnu literaturu kako bi osuđenici imali pristup zakonskim dokumentima koji regulišu njihova prava i obaveze. Materijal je preveden na više stranih jezika i jezike nacionalnih manjina kako bi se sprečila diskriminacija zbog moguće jezičke barijere.

Zavodi posjeduju zavidan bibliotekarski fond koji broji nekoliko desetina hiljada knjiga, a od toga najveće ustanove imaju skoro 40.000 naslova – KPZ u Sremskoj Mitrovici 14.100, zavod u Požarevcu (Zabeli) 13.500, u Nišu 5.500, a KPZ u Beogradu i KPZ u Pančevu po 4.000.

Foto: Uprava za izvršenje krivičnih sankcija

Povezane vijesti

%d bloggers like this: