Aktuelno Društvo Kultura Sjenica

Ko je, zbog kulture, na fb-u prozivao Mujagića? Odgovorio 14 puta sa “Ja sam…”

Zbog prozivki putem društvenih mreža predsejdnik Opštine Sjenica Munib Mujagić  se oglasio na zvaničnom sajtu te opštine.

U objavljenom tektu koji počinje sa pitanjem “Ko sam ja?” se ne precizira ko je isprozivao aktuelnog predsjednika sjeničke opštine ali u taksativno nabrojanim odgovorima koji počinju sa “Ja sam”, se ističe da je o kulturi.

Ovako izgleda teks koji je potpisao Mujagić:

Ja sam predsednik Opštine koji se ne oglašava i ne polemiše putem društvnih mreža, ali ovog puta pravim izuzetak jer je otvorena polemika o jednoj izuzetno važnoj temi, o kulturi, o tome ko ima pravo da nas predstavlja i na koji način i prilika je da se o tome nešto više kaže jer je tema otvorena na civilizovan način, bez uvreda, ali je protkana insinuacijama, jezičkim konstrukcijama koje ostavljaju prostora za različita tumačenja i naravno izgleda neizostavno – politikom.

Ja sam predsednik Opštine koji baštini etiku u kulturi ili etičku kulturu kao način podizanja pojedinca i cijele zajednice da pravičnost, istinitost i poštovanje budu ideali.

Ja sam predsednik Opštine koji se zalaže za uspostavljanje poslovne kulture koja ima za zadatak da organizuje, poveže, uskladi i obezbedi hijerarhiju unutar lokalne zajednice kao način dobrog funkcionisanja.

Ja sam predsednik Opštine koja je osnivač institucija prije svega Ustanove za kulturu i Biblioteke „Muhamed Abdagić“, čija je mislija da promovišu šire i razvijaju kulturu svoje zajednice.

Ja sam predsednik Opštine koji je protiv toga da se odlazak u ime Opštine na prestižne manifestacije privatizuje.

Ja sam predsednik Opštine koji ne pristaje da bude zadnji obavešten o manifestacijama na koje je pozvana Opština i da poziv prvo bude upućen privatnom licu.

Ja sam predsednik Opštine koji ne prihvata činjenicu da neko ili „niko“ odredi kako će Opština biti predstavljena a da je moje samo da se potpišem ili uputim e-mail.

Ja sam predsednik Opštine koji ne dozvoljava da neko ili „niko“ određuje ko ispred Opštine odnosno opštinskih funkcionera može da ide na određene manifestacije a ko ne može, koje su to nepoželjne osobe. Siguran sam da organizatori manifestacija to nikada nisu izrekli, jer oni znaju za poslovnu kulturu.

Ja sam predsednik Opštine koji nema ništa protiv da KUD „Gajret“ ode na bilo koju manifestaciju ako je pozvan, a i da imam nešto protiv kako bih ja mogao to da sprečim da privatni ili kako reče „niko“ „moj KUD“ ide bilo kuda.

Ja sam predsednik Opštine koji pokušava da utvrdi zašto je neko ugasio KUD “Jedinstvo“ koje ima tradiciju dugu 60 ili 70 godina i time naneo štetu svima nama a pogotovu generacijma koje su aktivno učestvovale u radu ovog kulturno umetničkog društva. Ko na to ima pravo?

Ja sam predsednik Opštine koji je na kulturnu mapu Sjenice nakon 7 ili 8 godina vratio književne susrete Muhameda Abdagća ukazujući na taj način poštovanje prema jednom od najvećih i najznačajnijih sjeničaka.

Ja sam predsednik Opštine koji sa svojim saradnicima ispravlja jednu veliku nepravdu koja je učinjena gradskoj biblioteci po osnovu njenih neuslovnih prostorija, stvorivši uslove za prelazak u nove prostorije u okviru sjeničke kuće.

Ja sam predsjednik Opštine koji je svaku inicijativu ili manifestaciju u oblasti kulture a koja je pokrenuta u skladu sa elementarnom pristojnošću podržao, i na tim principima ću graditi buduće odnose u kulturi.

Ja sam predsednik Opštine koji uzimajući u obzir sve napred rečeno ima pravo da pita „ko si ti da predstavljaš Sjenicu“?

Munib Mujagić je funkcioner Sranke pravde i pomirenja (SPP) koja od prije dvije godine čini okosnicu lokalne vlasti u Sjenici.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: