16 Aprila, 2024
Aktuelno Bosna i Hercegovina Društvo Sandžak Srbija

Kome i kako dati vitar i zekat?

Mešihat Islamske zajednice Sandžaka Rijaseta islamske zajednice Srbije (IZS) i Mešihat Islamske zajednice u Srbiji (IZuS) i ove godine objavili su različite iznose sadakatul-fitra i pozvali vjernike da izvrše uplate.

Mešihat IZ-e Sandžaka je objavio da se u zavisnosti od materijalnih mogućnosti sadakatul-fitr, po osobi može uplatiti u iznosima od 150, 500 i 1.000 dinara, dok “tarife” kod Mešihata Islamske zajednice u Srbiji iznose 600, 1.000 i 1.500 dinara.

“Vaša donacija sadekatul-fitra i zekata se usmjerava na različite projekte koji su dobri za zajednicu, a koje realizuje IZS tokom godine. Uplate možete izvršiti kod vaših imama u džamijama, u kancelarijama Medžlisa i u upravnoj zgradi Mešihata Islamske zajednice Sandžaka. Od Ibn Abbasa, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio je sadekatul-fitr kao čišćenje za postača od ružnih postupaka i grijeha, i kao hrana za siromahe”, navedeno je objavi Mešihat IZ-e Sandžaka.

Imami Mešihata Islamske zajednice u Srbiji (IZuS) su danas, predočivši da je to centalna hutba, tokom džume namaza pozvali vjernike da uplate sadakatul-fitra i zekata daju za ovu islamsku zajednicu i da svi dugu nemaju pravo na to.

Predsjednik Mešihata i muftija te islamske Mevlud ef. Dudić kojii predvodio džuma namaz u Centralnoj džamiji u Tutinu je sa hutbe poručio:

„Braćo, ne igrajte se sa propisima vjere. Bejtu-l-mal Mešihata je mjesto za uplatu ovih obaveznih davanja. Time pomažete rad Medrese, Fakulteta za islamske studije, vakufskih kuhinja, jetima i drugih ustanova Islamske zajednice koje se finansiraju cijele godine iz Bejtu-l-mala.“

Uz kur’anskı ajet “Šta god vi udijelite on će to nadoknaditi”, na ulazima džamija Mešihata Islamske zajednice u Srbiji je istanuta plakata na kojoj piše da je zekat i sadakatul-fitr (vitr) za humanitrne i obrazovne ustanove islamske zajednice.

– Zekat kao institucija za ukianje siromaštva, 2,5 posto na postojeću gotovinu i imovinu

Zekat je jedna od pet osnovnih obaveze muslimana i predstavlja godišnje izdvanjanje dijela imetka. Zekat u suštini znači čišćenje imetka, materijalno, ali i duhovno za onoga koji ga daje. Zekat je muslimanima propisan prije posta, on ne predstavlja sadaku (milostinju) i dobrovoljno davanje već je to dio imovine imućnih koji se daje se kategorijama ljudi koje je Kur’an ımenovao. Praktično zekat u suštini predstavlja instituciju za ukidanje siromaštva u zajednici.

Prema islamskim propisima zekat je četvrtina desetog djela, odnosno 2,5 posto na postojeću gotovinu i imovinuu.

Nisab (minimum imetka koji obavezuje davanje zekata) iznosi 5. 517 eura na zlato, dok nisab na novac, zlato i trgovačku robu 442,6 eura, saopštio je Međihat IZ-e Sandžaka.

Stav hanefijske pravne škole je da, ako neko nema dugova i pored osnovnih osnovnih potrebština ima imetka ili novca u vrijednosti iznad nisaba u srebru dužan je da da zekat. To praktično znači da je svaki musliman u Sandžaku i regiji koji ima više od 442,6 euro dužan da za zekat.

U nisab se ubrajaju zlato, srebro, novac, trgovačka roba, razni nakiti (osim bisera) i stoka, koja se ne hrani na paši više od šest mjeseci. Međutim, u nisab se ne ubraja imovina koja služi za osnovne potrebe obvezniku, kao na primjer kuća za stanovanje sa potrebnim namještajem, tegleća stoka, ziratna zemlja, razne alatke za obradu zemlje, zatim alat za obavljane zanatskih usluga, stručne knjige i slično.

Zekat se ne može davati bračnom drugu, nemuslimanu niti rodbini u uzlaznoj i silaznoj liniji, jer su jedni druge dužni uzdržavati.

Pored zekata na imetak, muslimani su obavezni dat zekat i na znanje, odnosno drugoga naučit i podučit, prenijeti nauku.

Zekat – principijalno pravo siromaha

Stav Visokog vijeća za vjerska pitanja Uprave za vjerske poslove – Diyaneta Republike Turske u vezi prava na prikupljanje, odnosno davanje zekata prema kojem se zekat može predati direktno i preko organizacija i institucija, kao i da ne treba zapostaviti javni i individualni nadzor kada je u pitanju prikupljanje i dostavljanje zekata.

Mjesta kojima se daje zekat su definisana u 60. kur’anskom ajetu sure Et-Tevbe i prema tome zekat je principijalno pravo siromaha i pojedinaca koji su u potrebi.

“Iz tog razloga hanefije ne smatraju dozvoljenim da, oni koji ispunjavaju određene uslove i koji su u obavezi dati zekat i sadakatu-l-fitr, svoj zekat i sadakatu-l-fitr daju na neko drugo mjesto mimo mjesta koja su definisana u Kur’an-i Kerimu ili da svoj zekat daju za realizaciju dobrotvornih aktivnosti kao što su izgradnja džamija, mostova, puteva, škola i vodovoda”, navodi se u preporuci i konstatira da se uplata koja se izvrši za realizaciju spomenutih aktivnosti, ne može tretirati kao zekat pa makar i bila izvršena sa nijetom davanja zekata.

Naglašava se “da se zekat osobama koje polažu pravo na zekat može predati i direktno bez posrednika, a i posredstvom posrednika”.

“Nema nikakve razlike u tome da li je posrednik pojedinac ili institucija. Stoga ukoliko određena humanitarna ustanova ili nevladina organizacija prikupljeni zekat dostavlja mjestima/siromasima i pojedincima koji su u potrebi, to jest kategorijama koje su navedene u Kur’an-i Kerimu, onda se tim ustanovama i nevladinim organizacijama koje imaju ulogu posrednika može povjeriti zekat”, ukazuje se u toj preporuci Visokog vijeća turskog Diyaneta.

Zaključuje se i da je mnogo bitna podrška neprofitnim organizacijama i ustanovama koje služe narodu kako bi održali kontinuitet u svome radu, ali i da se ta podrška mora pružati putem dobrovljnih priloga mimo zekata.

“Pored toga ne smije se ni zapostaviti javni i individualni nadzor kada je u pitanju prikupljanje i dostavljanje zekata”, stav je Uprave za vjerske polsove pri Vladi Republike Turske.

Obračunanje zekata vrši se po tačno određenim pravilima, propisanim posebno za svaku od više vrsta imovine koja podliježe davanju zekata.

Na zekat.ba se to precizira i navodi d prilikom obračuna zekata neophodno je odrediti datum obračuna zekata. Datum obračuna će se odrediti na osnovu datuma kada smo stekli imovinu u vrijednosti nisaba i to će biti odrednica za sve naredne godine, ukoliko budemo imali imovinu na koju postoji obaveza davanja zekata u vrijednosti nisaba.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: