Aktuelno Društvo Novi Pazar Prijepolje Srbija

Konkurs za policijsku obuku: U Novom Pazaru 15, a u Prijepolju 37 policajaca

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za osnovnu policijsku obuku prema kojem će se za područje Policijske uprave u Novom Pazaru primiti 15, a u Prijepolju 35 policajaca.

​U Novom Pazaru će biti 5 polaznika za radno mesto policajca, 5 polaznika za radno mesto saobraćajnog policajca i 5 polaznika za radno mjesto policajca za rad u zajednici.

Za područje Policijske uprave u Prijepolju 35 polaznika će biti za radno mjesto graničnog policajca i 2 polaznika za radno mjesto policajca za rad u zajednici.

U Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Кamenici nakon konkursa biće ukupno 1400 polaznika na stručno osposobljavanje za obavljanje poslova uniformisanog policijskog službenika na radnom mjestu policajca (480 polaznika), saobraćajnog policajca (250 polaznika), graničnog policajca (270 polaznika), policajca za rad u zajednici (400 polaznika).

Konkurs traje do 8. aprila ove godine, prijava na konkurs, sa dokumentacijom, podnosi se policijskoj stanici po mjestu prebivališta kandidata, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu Politika.

Pravo učešća na konkursu ima i lice koje pohađa završnu godinu srednje škole u četvorogodišnjem trajanju, ukoliko uz konkursnu dokumentaciju dostavi potvrdu škole da pohađa završnu godinu srednjeg obrazovanja i vaspitanja, uz obavezu da najkasnije do 15.07.2021. godine, Centru za osnovnu policijsku obuku dostavi ovjerenu fotokopiju diplome o završenom srednjem obrazovanju i vaspitanju i ovjerenu fotokopiju svjedočanstva za četvrti razred srednjeg obrazovanja i vaspitanja.

Pravo učešća na konkursu ima i lice koje ne poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, ukoliko uz konkursnu dokumentaciju dostavi potvrdu da je do dana zaključenja konkursa započelo obuku za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, uz obavezu da do okončanja procesa selekcije, Centru za osnovnu policijsku obuku dostavi overenu fotokopiju vozačke dozvole „B“ kategorije.
Izbor kandidata za polaznike stručnog osposobljavanja sprovodi komisija, koju imenuje ministar unutrašnjih poslova.

Prilikom prijave na konkurs kandidati imaju mogućnost izjašnjenja za koje će seradno mjesto osposobljavati – policajac, sobraćajni policajac, granični policajac, policajac za rad u zajednici.

Detalji o konkursu se mogu naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova http://www.mup.gov.rs i sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku http://www.copo.edu.rs.

 

 

 

 

Povezane vijesti

%d bloggers like this: