Aktuelno Društvo Politika Srbija

MDULS: Građani da na vrijeme provjere da li su upisani u Jedinstveni birački spisak (JBS)

Srbijansko Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građanke i građane da na vrijeme provjere da li su upisani u Jedinstveni birački spisak (JBS) i ako jesu, da li su im upisani lični podaci tačni, kako bi mogli da ostvare pravo glasa na izborima koji će biti održani 3. aprila 2022. godine.

Pravo na uvid u birački spisak ima svaki građanin u cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak i može se izvršiti neposredno u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi u kojoj građanin ima prebivalište, odnosno boravište za interno raseljena lica, kao i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva – https://upit.birackispisak.gov.rs/.

Jedinstveni birački spisak je javna isprava u kojoj se vodi jedinstvena evidencija državljana Republike Srbije koji imaju biračko pravo. Vodi se putem savremenih tehnologija, kao elektronska baza podataka i svakodnevno se ažurira po jedinstvenoj metodologiji.

Kako se isti;e u saopštenju JBS vodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, dok ažuriranje biračkog spiska za područje jedinice lokalne samouprave vrši opštinska, odnosno gradska uprava. Ažuriranje dijela biračkog spiska za područje jedinice lokalne samouprave od strane opštinske, odnosno gradske uprave obuhvata: upis, brisanje, izmjene, dopune ili ispravke po službenoj dužnosti ili na zahtjev građana, o čemu se donosi odgovarajuće rešenje.

Upis u birački spisak je uslov za ostvarivanje biračkog prava, a birač može biti samo jednom upisan u birački spisak.

U birački spisak upisuju se punoljetni i poslovno sposobni državljani Republike Srbije odnosno lica koja imaju biračko pravo – prema mjestu prebivališta, odnosno mestu boravišta za interno raseljena lica.

Postupak upisa, promjena (izmjena, dopuna ili ispravka) i brisanja iz biračkog spiska sprovodi se po službenoj dužnosti ili na zahtjev građana. Građanin zahtjev za promenu u biračkom spisku podnosi opštinskoj, odnosno gradskoj upravi po mjestu njegovog prebivališta, odnosno mjestu boravišta za interno raseljena lica.

Svaka promjena u biračkom spisku mora da se zasniva na podacima iz matičnih knjiga, drugih službenih evidencija i javnih isprava (npr. izvodi iz matičnih knjiga rođenih, vjenčanih ili umrlih, lična karta, dokaz o prebivalištu, uvjerenje o državljanstvu, pravnosnažno rješenje o vraćanju poslovne sposobnosti) o čemu odgovarajuće rješenje do zaključenja biračkog spiska (15 dana prije dana izbora, odnosno do 18. marta 2022. godine) donosi opštinska odnosno gradska uprava, a od zaključenja biračkog spiska pa sve do 72 sata prije dana izbora rješenje donosi Ministarstvo.

Podnosilac zahtjeva može na rešenje opštinske, odnosno gradske uprave podneti žalbu Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u roku od 24 sata od dana kada je rješenje primio, a protiv rješenja Ministarstva može se podnijeti tužba Upravnom sudu u roku od 24 sata od dana kada je rješenje primljeno.

Takođe, Ministarstvo obavještava birače koji imaju boravište u inostranstvu da preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije, najkasnije pet dana prije dana zaključenja jedinstvenog biračkog spiska (do 12. marta 2022. godine u ponoć), mogu podnijeti zahtjev da se u JBS upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: