Aktuelno Društvo Novi Pazar Sandžak

“Medij” bez registra u izvještaju Grada Novog Pazara

Agencija za privredne registre (APR) potvrdila je danas da u Registru medija ne postoji, niti je bio registrovan, domen (internet portal ) “rtvnp.rs”. Prema zvaničnom izvještaju Grada Novog Pazara “rtvnp.rs” je naziv medija preko kojeg je, u toku 2023. godine, sa 9.000 objavljenih sadržaja, realiziran dio projekta RTV Novi Pazar “Naša misija – informisani građani i javni interes”. Taj projekat je plaćen iz Budžeta grada sa više od 315 hiljada eura.

Prema decidnim zakonskim i drugim propisima da bi neki prijedlog medijskog projekta bio sufinansiran, preduslov je da medij na kome se objavljuje sadržaj projekta bude upisan u Registar medija kod nadlženog državnog organa.

Grad Novi Pazar objavio je prošle sedmce zvještaje o realizaciji konkursa za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Novog Pazara u 2022 i 2023. godini.

U dijelu izvještaja koji se odnosi na projekat “Naša misija – informisani građani i javni interes” za koji je Radio televizija Novi Pazar doo dobila 36.900.000 dinara (više od 315.000 eura), navodi se da su u periodu od godinu dana realizovani sadržaji informativnog, kulturno-obrazovnog, vjerskog, dokumentarnog i programa za dijsporu.

“Proizvedeno je preko 3500 sadržaja za televiziju, 1000 sadržaja za radio i 9000 za portal”, piše u izvještaju koji je kao predsjednik Gradskog vijeća potpisao Nihat Biševac.

U odjelu “naziv medija preko kojeg je projekat realizovan” stoji da je sadržaj realizovan na tri platforme, TV Novi Pazar, Radio Novi Pazar i internet stranici www.rtvnp.rs.

Uvidom u portal-interent stranicu “rtvnp.rs” koja je izvještajem definisana kao medij, utvrđeno je da on nema impresum.

Agencija za privredne registre (APR) kod koje se vodi registar medija je potvrdila da rtvnp.rs nema status medija.

“Nije registrovan medij sa domenom rtvnp.rs, niti je bio”, navedeno je u pismenom odgovoru iz APR-a.

SNEWS je zatražio izjavu, a u interesu javnosti, na osnovu Zakona o informisanju i medijima, informacije i odgovor na pitanje: Da li je u Registar medija kod Agencije za privredne registre (APR) tokom 2023. godine bio upisan medij-portal „rtvnp.rs“ (Radio televizija Novi Pazar)? Ako jeste ok kojeg datuma?.

– Nepostojeće javno preduzeće registrant domena “rtvnp.rs”

Provjerom naziva nacionalnih internet domena preko WHOIS servisa – javno dostupne zbirka podataka o korisnicima domena registrovanih u okviru Centralnog registra nacionalnih internet domena RS i .СРБ, kojim upravlja RNIDS, za domen “rtvnp.rs” prikazuju se podaci prema kojima je registrant i administartivni kontakt za taj domane JPI “Novi Pazar” sa sjedištem Stane Bačanin 29, Novi Pazar, Srbija.

JPI “Novi Pazar” je bio naziv javnog preduzeća koji je osnovala Skupštine opštine Novi Pazar u okviru kojeg su poslovale Regionalan TV i Radio Novi Pazar, sve do privatizacije 2015. godine.

RTV Novi Pazar je od 2015. godine na konkursima za sufinansranje medijskih projekata do danas dobijala višemilionske iznose.

Prema posljednjem prijedlogu Stručne Komsije Grada Novog Pazara za sufinansiranje projekata za projekat “Odgovori za lokalnu zajednicu” RTV Novi Pazar predloženo je da se izdvoji 32.250.000 dinara.

Grad Novi Pazar javnosti do danas nije stavio na uvid narativne i finansijske izvještaje sufinansiranih projekata u prethodnih osam godina.

Foto i ilustracije: SNEWS

Medin Halilović

Povezane vijesti

%d bloggers like this: