Aktuelno Društvo Novi Pazar Srbija

Misija OEBS-a u Srbiji i Delegacija EU pomažu sudovima u Srbiji u jačanju sistema podrške žrtvama i svjedocima

Povodom Evropskog dana žrtava krivičnih djela koji se obilježava 22. februara, Misija OEBS-a u Srbiji i Delegacija EU u Srbiji predale su videokonferencijsku opremu za pet sudova širom zemlje, u cilju jačanja domaćeg sistema podrške žrtvama i svjedocima. Donacija je dio projekta koji finansira EU u vrijednosti od 1.5 miliona eura.

Viši sudovi u Beogradu, Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu i Novom Pazaru biće opremljeni posebno uređenim sobama i savremenom videokonferencijskom opremom koja će omogućiti svjedočenja preko audio/video linka. Žrtve i svjedoci će tako izbjeći sekundarnu viktimizaciju izazvanu susretanjem sa optuženim prije, tokom ili nakon glavnog pretresa.

„Žrtve krivičnih djela su već mnogo propatile. Institucije i društvo treba da podržavaju žrtve i njihove porodice prije, tokom i nakon krivičnog postupka. EU donira ovu opremu kao dio mnogo većeg projekta za uspostavljanje pouzdane i efikasne mreže koja će pomoći žrtvama i njihovim porodicama da ostvare svoje pravo na pravdu. Oni ne bi trebalo da pate u tišini. Neka se napredak postignut u Srbiji nastavi uspostavljanjem efikasnosti sveobuhvatnog sistema podrške žrtvama širom zemlje,” rekao je šef Delegacije EU u Srbiji ambasador Sem Fabrici.

„Prekidanje lanca ćutanja čin je hrabrosti za svaku ženu ili muškarca žrtve zločina, pokazujući povjerenje u vladavinu prava i pravosudne institucije. Zbog toga Misija OEBS-a u Srbiji u partnerstvu sa Ministarstvom pravde i višim sudovima, zahvaljujući velikodušnoj donaciji Evropske unije, nastoji da pomogne državi domaćinu u osnaživanju svih žrtava,” izjavio je ambasador Jan Bratu, šef Misije OEBS-a u Srbiji, u video poruci.

„Potpuno funkcionalna domaća mreža za podršku žrtvama ključna je za pomaganje žrtvama u krivičnom postupku na najmanje stresan način i za podršku njihovom oporavku,” dodao je.

Donirana oprema procenjene vrednosti od 150.000 evra očit je dokaz pomoći pružene u sklopu projekta „Podrška žrtvama i svjedocima krivičnih djela u Srbiji” koji finansira Evropska unija, a sprovodi Misija OEBS-a u Srbiji kao izabrani partner Ministarstva pravde.

Cilj projekta je i podrška sprovođenju petogodišnje Nacionalne strategije za ostvarivanje prava žrtava i svjedoka krivičnih djela, usvojene u julu 2020. godine. Misija OEBS-a pomogla je Radnoj grupi Ministarstva pravde u izradi Strategije sa ciljem uspostavljanja domaće mreže usluga podrške žrtvama i svjedocima i postizanja efikasnog umrežavanja i koordinacije između sudova, tužilaštava, policije, različitih institucija i organizacija civilnog društva.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: