Aktuelno Društvo Sandžak

Muftija Halitović: Pomirenje islamskih zajednica u Sandžaku jedino mogu sprovesti institucije i instance iz Republike Turske i Bosne i Hercegovine

Sandžački muftija pri Islamskoj zajednici Srbije (IZS) , Seanad ef. Halitović izjavio je da duži period ulažu napore na rješenj problemam podjeljenih islamskih zajednica u Sandžaku i da inicijativu za ujedinjenje mogu pokrenuti samo institucije i instance iz Republike Turske i Bosne i Hercegovine.

“Naša želja i nastojanje jeste da dođemo do konačnog rješenja ovog problema: Mi znamo ko su institicije i instance koje mogu da pomognu u rješenju tog problema. To su, normalno, Diyanet Republike Turske kao i Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Oni moraju biti prisutni i povest tu inicijativu u rješavanju, konačno, ovog problema“, poručio je muftija Halitović.

Halitović je istakao da je jedini način u prevazilaženju ovog problema vraćanje islamskim principa koji u osnovi obavezuju razgovorima i dogovoranju, ali i da je jedan od osnovnih uslova depolitizacija islamske zajednice.

“Svaka dobronamjerna inicijativa i svaki pokušaj da se dođe do rješenja koje će doprinjeti da dođe do ujedinjena muslimana, pomirenju dva safa, jeste dobrodošla i pozdrvaljena od obje strane, mislim obje islamske zajednice. Ali, ako se desi da se ljudi opredijele ili stanu na jednu stranu i da pošalju poruku samo jednostrano to je samo izražavanje samo nekog ličnog stava i da to neće doprinjet nikakvom pomirenju, niti zbližvanju i rješenju, već će narušit sam proces i udaljit jednu stranu od druge”, rekao je muftija Halitović reagirajući na izjave novoimenovanog ministra turizma i sporta Vlade Srbije, Huseina Memića nakon izjava i susreta sa muftijom Islamske zajedice u Srbiji (IZuS), Muftijom Dudićem.

On je izrazio očekivanje “da se ovakvi istupi neće dešavati u budućnosti i da je potrebno saslušati obje strane”.

“Možda je i suvišno spomenuti da se islamske zajednice trebaju vratiti islamskim principima u rješavanju problema jer to bi trebalo da se podrazumjeva, ali, svakako jedan od osnovnih uslova u rješavanju problema je depolitizacija islamske zajednice i da islamske zajednice budu udaljene od bilo kakvih lokalnih ili regionalnih politika i uticaja na islamske zajednice, što nažalost, do sada nije bio slučaj. Miješanje politike u islamsku zajednicu i islamske zajednice u politiku na takav brutalan način je dovelo do kompikacija, problema i situacije u kojoj se nalazimo“, zaključio je on.

Mešihat Islamske zajednice Sandžaka Islamske zajednice Srbije )IZS) juče je u reagiranju saopštio da će uvijek i se svim svojim kapacitetima zalagati za jedinstvo i pomirenje, te da je otvoren svaki vid razgovora sa svim stranama i uz prisustvo svih aktera, pa čak i za to da taj razgovor bude otvoren za javnost.

“Mešihat Islamske zajednice Sandžaka posljednjih godina aktivno učestvuje u procesu pomirenja i iznalaženju najboljeg rješenja za jedinstvo. U tom procesu vodimo razgovore sa mnogim muslihunima koji su spremni da daju svoj doprinos kako bi došlo do željenog pomirenja i jedinstva Islamske zajednice i muslimana na ovim prostorima. Ostajemo pri stavu da su prvi koraci za sveobuhvatno jedinstvo i pomirenje, promena uvrjedjive retorike i distanciranje islamskih zajednica od politike”, navedeno je u saopštenju.

Upućen je apel na sve političare i nosioce javnih funkcija da se suzdrže od neodgovornih i pristrasnih izjava koje, ocjenjuju, samo štete procesu pomirenja.

Od 2007. godine u Sandžaku i Srbiji djeluju dvije islamske zajednice, Islamska zajednice Srbije (IZS) i Islamska zajednica u Srbiji (IZuS).

Povezane vijesti

%d bloggers like this: