Aktuelno Društvo Sandžak Srbija

MUP Srbije: Na konkursu za vatrogasce-spasioce bilo 23 Bošnjaka

Foto: MUP Srbije, arhiv

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srbije potvrdilo je da su se 23 kandidata izjasnila kao Bošnjaci na Konkursu za prijem na Osnovnu obuku vatrogasno-spasilačkih jedinica, koji je bio raspisan krajem oktobra 2023. godine.

Na osnovu tog konkursa u Novom Pazaru nije primljen ni jedan Bošnjak, a primljeno je sedam prijavljenih kandidata srpske nacionalnosti. Od ukupno tri primljena kandidata Bošnjaka, po jedan je iz Prijepolja, Priboja i Tutina. Na području sandžačkih opština primljeno je 18 kandidata.

MUP je, postupajući na zahtjev zua pristup informacijama od javnog značaja koji je uputilo Bošnjačko nacionalno vijeće (BNV) i pitanja koliko se Bošnjaka prijavilo, naveo da je uvidom u raspoložive evidencije utvrdio da su se 23 kandidata izjasnili kao Bošnjaci po Konkursu za upis 300 polaznika na Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica, koji je objavljen 26. 10. 2023. godine.

Pozivajući se na član 47. Ustava Republike Srbije MUP u tom odgovoru BNV-u ukazuje da je “izražavanje nacionalne pripadnosti slobodno i da niko nije dužan da se izražava o svojoj nacionalnoj pripadnosti”.

“Prilikom prijave na Konkursu za upis polaznika Osnovnu obuke pripadnika pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica, kandidati nisu dužni da se izjašnjavaju, nacionalnoj ili rasnoj diskriminaciji, a u skladu sa odredbama Ustava Republike Srbije o zabrani diskriminacije koji u članu 21. propisuje da su pred Ustavom i zakonom svi jednaki.

U prijavnom obrascu postoji odrednica za nacionalnu pripadnost ali se u fusnoti navodi da njeno popunjavanje nije obavezno, odnosno da kandidat nije u obavezi da se izjašnjava.

Bošnjačko nacionalno vijeće (BNV) je u reagiranju povodom ovakve odluke MUP-a Srbije istaklo da je Ustavno i zakonsko pravo Bošnjaka jeste puno učešće u institucijama sa javnim ovlašćenjima u opštinama Sandžaka shodno nacionalnoj zastupljenosti, podsjetivši da godinama ukazuje na diskriminaciju Bošnjaka u zapošljavanju u državnim institucijama, a posebno u policiji”, naveli su iz BNV.

BNV je tada naveo i primjer da su od 44 zaposlenih u Vatrogasno-spasilačkoj jedinici u Novom Pazaru četvoro Bošnjaci, a da je to grad u kojem je preko 80 odsto stanovnika bošnjačke nacionalnosti, te da je uputilo dopise Ministarstvima za ljudska i manjinska prava, Misiji OEBS-a u Srbiji, Povjerenici za rodnu ravnopravnosti i drugim institucijama koje su zadužene za pitanja diskriminacije.

Odluku o izboru kandidata za obuku vatrogasno-spasilačkih jedinica na području sandžačkih opšttina osudile su i vodeće bošnjačke stranke i organizacije civilnog društva

Podsjećamo da je Bošnjačko nacionalno vijeće pozivalo sve zainteresirane Bošnjake da se, u što većem broju, prijave na konkurs Ministarstva unutrašnjih poslova, te da u svojoj prijavi naglase svoju nacionalnu pripadnost.

“Nacionalna struktura zaposlenih u državnim organima ne odslikava nacionalnu strukturu stanovništva u sandžačkim opstinama, te su očekivanja Bošnjačkog nacionalnog vijeća da će se prilikom prijema novih polaznika poštivati Ustav i zakoni, te da će veći broj Bošnjaka biti primljen u radni odnos u vatrogasno-spasilačke bataljone i odjeljenja na teritoriji Sandžaka”.

Ni jedan kandidat za vatrogasca-spasioca, koji se izjasnio kao Bošnjak, od 300 odbaranih, nije primljen na prethodnom konkursu iz 2022. godine.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: