Aktuelno Društvo Nauka i tehnologija Novi Pazar Sandžak

Na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru sutra počinje prvi upisni rok

Na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru sutra, 21. juna, počinje prijavljivanje kandidata za upis u prvu godinu studija. Prijavljivanje će trajati i u četvrtak i petak.

Ove godine na 17 akreditovanih studijskih programa planiran je upis 730 studenata, od kojih će blizu 70 odsto biti na budžetu.

Prijemne ispite budući brucoši polagaće 30. juna i 1. jula, konačna rang-lista će biti objavljena 10. (jula), a upis treba da se završi do 15. jula, navode iz ove visokoškolske ustanove.

Najviše mjesta ima na Departmanu za tehničko-tehnološke nauke, gdje je na studijskim programima: Računarska tehnika, Arhitektura, Građevinarstvo, Softversko inženjerstvo, Agronomija i Prehrambena tehnologija predviđen upis ukupno 280 studenata.

U prvom upisnom roku na Departmanu za ekonomske nauke, na studijskom programu Poslovna informatika, upisaće se 60 studenata, a na Departmanu za filozofske nauke (u čijem sastavu su studijski programi: Psihologija i Vaspitač u predškolskim ustanovama) ima 100 mjesta.

Departman za filološke nauke, na studijskom programu Engleski jezik i književnost, imaće 30 brucoša.

Na Departmanu za prirodno-matematičke nauke, koji obuhvata matematiku, hemiju i biologiju, planiran je upis 100 studenata. Isti broj studenata upisaće se na osnovnim akademskim i integrisanim studijama Departmana za biomedicinske nauke, (na studijskim programima: Farmacija, Rehabilitacija i Sport i fizičko vaspitanje).

U okviru tog departmana je i studijski program osnovnih strukovnih studija – Zdravstvena njega, gdje je planiran upis 60 studenata.

Školarine na Državnom univerzitetu su poslije 13 godina povećane za 10.000 dinara, ali su i dalje među najnižim u Republici Srbiji i iznose od 60. 000 do 70.000 dinara, dok su na studijskom programu Farmacija 120.000 dinara.

Kandidati koji konkurišu za upis, uz prijavu predaju fotokopije svjedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole i fotokopiju diplome o završnom, odnosno maturskom ispitu, dok originalna dokumenta podnose na uvid.

Za učešće na prijemnom ispitu, pored prijava na konkurs (dobija se prilikom prijavljivanja u studentskoj službi), potrebna su svjedočanstva sva četiri razreda srednje škole (dostavljaju se fotokopije, a originalna dokumenta samo na uvid), diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu (fotokopije i originali na uvid), prijavni list i dokaz o uplati troškova za organizovanje prijemnog ispita (originalna uplatnica) u visini od 7.000 dinara, a za studijski program Arhitektura 10. 000 dinara.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: