5 Oktobra, 2023
Aktuelno Društvo Nauka i tehnologija Regija Turska

Naučna studija: U Turskoj živi između 27 i 32 miliona ljudi porijeklom iz bivše Jugoslavije, Grčke i Bugarske

Naučna studija koju je uradio analitičar i bivši turski ministar obrazovanja, prof. dr Necdet Tekin pokazuje da danas trećinu stanovnika Republike Turske čine građani porijeklom iz Rumelije i sa Balkana). Prema rezultatima studija koje je objavio Rumelijski Balkanski centar za strateške studije (RUBASAM) u Istanbulu, populacija ljudi u Turskoj koji dolaze iz bivše Jugoslavije, Grčke i Bugarske, u 2020. godini, iznosila je između 27 i 32 miliona.

“Dragi moj prijatelju, ovo je naučna studija koju je uradio prof. Necdet Tekin, bivši ministar obrazovanja u Turskoj. Ljudi na cijelom Balkanu sada bi trebali znat ovaj broj. Možemo li ovo poslati na dijeljenje ili ako imate bilo kakav kontakt u medijima. Tako će i Balkan i Turci znati da mi nismo iseljenici već vlasnici ove zemlje”, rekao je ovim povodom za SNews poznati kardiolog, prof. dr Ayhan Olcay, porijeklom od Zukovića (Hadžići) iz Naboja kod Tutina.

Prezentujući rezultate istraživanja “Migracije iz Rumelije i Balkana u Republiku Tursku i prognoze rasta stanovništva za 2020. (Demografske prognoze)”, autora prof. dr Necdet Tekina, takođe porjeiklom iseljenika iz Bugarske, Olcay je ukazo na značaj ovog naučnog rada jer, podvlači, studija procjene stanovništva je urađena naučnim-statističkim metodama o broju doseljenika iz Jugoslavije, Grčke, Bugarske i Rumunije prije i poslije 1923. godine.

Profesor Tekin je, gostujući u emsiji na TV Rumeli, sa doktorom Olcayem, govorio o rezultatima prvog opsežnog istraživanja na temu broja stanovnika Turske porijklom iz Rumelije i sa Balkana

Cilj tog istraživanje izračunjava je bio da se utvrdi broj stanovnika koje je migriralo sa granica Turske, koristeći godišnji rast stope stanovništva.

Materijal i metode istraživanja su pokazale da, u pogledu broja doseljenika, naišle su na ozbiljne brojčane razlike između domaćih i stranih historičara ili između zemlje iseljenja (državne evidencije ili historičari te zemlje) i zapisa u Turskoj. U slučajevima kada ove razlike nisu na prihvatljivom nivou, velike varijacije u broju imigranata se ne uzimaju u obzir na osnovu pouzdanosti izvora.

“Broj imigranata se obično daje kao količina imigracije između određenih godina. Na primjer, neki podaci su dati isprepleteni u različitim izvorima (broj imigranata između 1935-49) i (broj imigranata između 1940-1950). Procjenom ove poteškoće, margina greške je smanjena i mi smo izračunali godišnji broj imigranata. Broj imigranata naveden u rasponu godina korišten je tako što je ravnomjerno raspoređen tokom godina”, pojasnio je profesor Tekin.

Rezultati

Neobrađeni podaci o onima koji su stigli prije i do 1923. izračunati su sa godišnjom stopom rasta od 05,5 posto, što je „najmanja stopa rasta“ koju Zavod za statistiku Turske (TUIK) daje na godišnjoj osnovi za svaki podatak, na osnovu godine u kojim je migracija započela.

Tako da je iz Rumelija 644.671 i sa Balkana 2.547.563, a ukupan broj je izračunat kao 3.192.234.

Prezentovani podaci zasnovani na podacima Zavoda za staitstiku Republike Turske (TUIK) pokazju da je od 1923. do 1932. godine iz Jugoslavije iseljavano po 11.130 ljudi, a da je najviše imigriralo 1956. godine (za vrijeme Aleksandra Rankovića), blizu 32. hiljada. Tokom devedesetih, iz Jugoslavije i Makedonije je 1994. godine u Tursku iselilo više od 20 hiljada građana.

“Minimalna prognoza rasta iseljenika koji dolaze nakon 1923. godine za 2020. godinu u modelu A iznosi 8.464.016. Minimalna prognoza rasta imigranata prije 1923. sa sirovim podacima za 2020. model A1 je 19.177.372. Zbir ove dvije vrijednosti (A+A1) daje procjenu minimalnog ukupnog broja imigranata koji dolaze u Tursku za 2020. godinu na 27.641.388”, piše u istraživnju.

Prognoza rasta imigranata koji su došli nakon 1923. za 2020. je 8.464.016 u modelu A. Koristeći model A2 (3,06%), maksimalna prognoza rasta imigranata koji su stigli prije 1923. za 2020. iznosi 23.447.862.

“Ukupna maksimalna procjena broja imigranata koji dolaze u Tursku sa Balkana i Rumelije za 2020. godinu je (A) +(A2) = 31.911.878 (stanovnika)”, navodi ta stufija

Zaključci:

Ukazuje je model preko kojeg se došlo do ovih podataka matematički i statistički jednostavan i jedini bivarijatni model rasta.

“Naša prva varijabla su stope rasta stanovništva po godinama i ovi podaci su zvanično dobijeni od TUIK-a. Naša druga varijabla je statistički niz brojeva koji se sastoji od broja imigranata na godišnjoj osnovi koje možemo pronaći. Ukupan broj stanovnika porijelom iz Rumelije i Balkana u Tursku (Anadolija) za 2020. godinu je maksimalno 31.911.878, a minimalno 27.641.388”, zaključuje studij koji je sproveo Rumelijski Balkanski centar za strateške studije u Istanbulu.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: