Aktuelno Društvo Srbija

“Ne brini, snima se”: Policija u Srbiji počinje sa upotrebom kamera za uniforme

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije najavilo je da od 1. septembra saobraćajna policija počinje sa upotrebom kamera za uniforme. Cilj uvođenja ovih kamera je veća transparentnost u radu, povećanje sigurnisti građana i službenika policije, sprečavanje zloupotreba i korupcije.

“Kamere za uniforme koristiće saobraćajni policajci koji kontrolu saobraćaja obavljaju presretačima i na dionici auto-puta na teritoriji Beograda. Kamere za uniforme se koriste odgovorno, a podacima se rukuje bezbjedno. Ne brini, snima se za dobro svih nas”, naveli su iz MUP-a Srbije uz objavu spota.

Ministar policije Bratislav Gašić je naglasio da će korišćenje ove opreme dodatno povećati transparentnost rada saobraćajne policije i doprinjeti većoj sigurnosti.

„Policijski službenici nosiće ih na vidlјivom dijelu uniforme prilikom kontrole saobraćaja i snimaće kompletnu intervenciju. Ove kamere bilježe cjeli postupak kontrole učesnika u saobraćaju i uvjeren sam da će zaštititi integritet policajaca, ali i građane od eventualnih zloupotreba“, izjavio je ministar Gašić

On je istakao da je uvođenje kamera za uniforme u redovan rad saobraćajne policije pilot-projekat, ali je u planu da one u narednom periodu postanu sastavni dio osnovne opreme svakog saobraćajca.

„Višestruki su benefiti korišćenja kamera za uniforme, što je i pokazalo iskustvo 13 evropskih zemalјa, članica ROADPOL-a, od prevencije korupcije, preko dostizanja visokog stepena sigurnosti policijskih službenika i građana, do uspostavlјanja jačeg međusobnog povjerenja građana i policije, kao i pristojnije komunikacije, sa više poštovanja i uvažavanja. Također, zapisi ovih uređaja su veoma važni za dalјe unaprjeđenje načina rada i postupanja policijskih službenika, jer će nam ukazati na oblasti koje se mogu pobolјšati u interakciji sa građanima“, rekao je srbijanski ministar policije..

Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić potpisao je sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Kristoferom Hilom Ugovor o donaciji 60 kamera za uniforme policijskih službenika koje će, prilikom kontrole saobraćaja, od 1. septembra saobraćajci koristiti na auto-putu kroz Beograd i „presretači“ širom Srbije.

Zahvalio se američkoj ambasadi u Beogradu, Međunarodnom krivično-istražnom programu pomoći Ministarstva pravde SAD-a (ICITAP) i Birou Stejt departmenta za međunarodnu borbu protiv narkotika i sprovođenje zakona (INL) na doprinosu u modernizaciji i jačanju kapaciteta MUP-a.

Foto: MUP Republike Srbije

Povezane vijesti

%d bloggers like this: