Aktuelno Politika Srbija

Nova pravila za elektronske medije u Srbiji: Funkcioneri kandidati deset dana pre izbora ne mogu na ekran

Vlada Srbije je danas usvojila izmene Predloga zakona o elektronskim medijima čime će se njegovim usvajanjem u skupštini, između ostalog, onemogućiti medijma da deset dana pre izbora izveštavaju o funkcionerima i kandidatima koji učestvuju na javnim skupovima i otvaranju javnih i drugih objekata. Takođe, cene političkog marketinga moraju važiti za sve kandidate na izborima.

Imajući u vidu ulogu koju elektronski mediji imaju u sistemu javnog informisanja, a naročito tokom izborne kampanje, i polazeći od toga da je dijalog važan deo evropskog puta i perspektive Republike Srbije, kao i da su predložene mere primenljive i mogu da pomognu u stvaranju klime poverenja i promena u korist građana i u skladu sa standardime Evropske unije, vlada je usvojila izmenjen i dopunjen Predloga zakona o elektronskim medijima, saopšteno je nakon sednice Vlade Srbije.

Kako se navodi ovim izmenama i dopunama propisuju se nove obaveze pružaocima medijskih usluga u oblasti elektronskih medija da pre početka izborne kampanje objave tarife za političko oglašavanje, uz pravilo da kriterijumi po kojima se određuje cena političkog reklamiranja i uslovi plaćanja moraju važiti za sve kandidate na izborima i sve podnosioce proglašenih izbornih lista, odnosno proglašenih kandidata.

Pored ranije propisanih obaveza, u cilju daljeg unapređenja uslova za održavanje izbora, propisuje se zabrana da deset dana pre dana određenog za glasanje, mediji izveštavaju o zvaničnim javnim skupovima na kojima se otvaraju infrastrukturni i drugi objekti, odnosno obeležava početak izgradnje takvih objekata, ako na tim skupovima učestvuju javni funkcioneri koji su kandidati za predsednika Republike, narodne poslanike, poslanike u skupštinama autonomne pokrajine i odbornike u skupštini jedinice lokalne samouprave.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: