Aktuelno Društvo Novi Pazar

Novi Pazar: Minimalne kazne zbog postupka javne nabavke,”Gradska čistoća” 100.000, a odgovorno lice 30.000 dinara

Prekršajni sud u Novom Pazaru je zbog kršenja zakonskih odredaba u postupku javne nabavke osuđujućom odlukom kaznio JKP “Gradska čistoća” Novi Pazar novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara. U istom predmetu u iznosu od 30.000 dinara kažnjeno je i odgovorno lice tog kumunalnog preduzeća.

Kako je potvrđeno iz Prekršajnog suda u Novom Pazaru oni su tom odlukom obavezani i da plate troškove sudskog postupka od po 2.100 dinara.

Protiv ovog novopazarskog komunalnog preduzeća i odgovornog lica Kancelarija za javne nabavke je Prekršajnom sudu u Novom Pazaru protiv JKP “Gradska čistoća” Novi Pazar 2. juna 2022. godine podnijela zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka iz razloga što su naručilac i odgovorno lice naručioca u određenim postupcima javnih nabavki zaključili ugovor o javnoj nabavci prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za zaštitu prava kojom se osporavaju radnje naručioca preduzete nakon isteka roka za podnošenje ponuda.

Ovaj zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka odnosi se na postupke javne nabavke JN 2 – Gorivo za motorna vozila, JN 7/21 Poljoprivredne mašine i JN 11/21 – Usluge popravke i održavanje voznog parka.

Prekršajni sud u Novom Pazaru je također potvrdio da su u toku još dva prekršajna postupka protiv JKP “Gradska čistoća” Novi Pazar i odgovornog lica tog preduzeća u toku.

Zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka podnešeni su na osnovu člana 236 Zakona o javnim nabavkama, stav 1, tačka 4,i 8 , odnosno 12. Ovom zakonskom odredbom za naručioca je propisana novčana kazna od 100.000 do 1.000.000 dinara, dok je za odgovorno lice naručioca predviđena novčana kazna od 30.000 do 80.000 dinara.

U vezi ishoda pokrenutih prekršajnih postupaka SNews se zahtjevom za izjavu/informacije danas obratio Prekršajnom sudu u Novom Pazaru i istog dana dobio odgovor.

Armin Mehović, foto: fb JKP “Gradska čistoća” Novi Pazar

Odgovorno lice JKP “Gradska čistoća” Novi Pazar je vd direktora Armin Mehović.
On je od strane Gradskog vijeća predložen da na 7. sjednici Skupštine grada Novog Pazara, koja je zakazana za petak 23. decembar, na period od godinu dana bude ponovo imenovan za vd direktora ovog gradskog komunalnog preduzeća.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: