7 Decembra, 2023
Aktuelno Društvo Novi Pazar

Novi Pazar: Po 15 hijada eura za potrebe bifea Gradske uprave i uređenja staze ka gradskoj crkvi “Sveti Nikola”

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke Gradska uprava grada Novog Pazara donijela je, između ostalih, odluku o dodjeli ugovora za nabavka napitaka i ostale robe za potrebe bifea Gradske uprave i odluku o dodjeli radova na uređenju prilazne staze ka gradskoj crkvi “Sveti Nikola” u Novom Pazaru. Iz gradskog budžeta po osnovu ovih ugovora biće plaćeno više od 30 hiljada eura. Za izrada projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju i remedijaciju postojeće nesanitarne deponije komunalnog otpada “Golo brdo” biće plaćeno više od 81 hiljadu eura.

Kako je objavljeno na portalu javnih nabavki ugovor o nabavku bezalkoholnih pića i ostale robe za period od 420 dona, u iznosu od 1.771.256 dinara, dodjeljen je STR “Ebra” iz Novog Pazara.

Iz specifikacije dostavljene u pozivu javne nabavke se može zaključiti da su “100 kilograma kahve, 3.700 kesica “nes 3 u 1″ kahve, 9.000 komada po pola litra flaširana voda poznate domaće marke, gusti sokovi od narandže, borovnice, višnje, kao i hiljadu litara koka-kole”, su vrsta osvežavajućih pića koja konzumiraju gradsku zvaničnici, službenici i njihovi gosti.

– Staza do crkve u raznim bojama, crvenoj i sivoj

Nakon tendera raspisanog početkom ove godine radovi na uređenju prilazne staze gradskoj crkvi “Sveti Nikola” u Novom Pazaru vrijedni 1.769.946,03 dinara dodjeljeni su zanatsko-građevinskoj radnji preduzetnika Mlađa Rakovića iz Leška (Kosovo).

Kako je navedeno u projektno-tehničkoj dokumentaciji radi se o popločavanju steae-puta koji iz ulice 28. novembra vodi do glavne kapije crkve.

Projektnom dokumentacijom je predviđeno i betoniranje trotoara arniranim betonom 162,11 metara kvadratnih, izrada posteljice u površini od 224,45 metara kvadratnih, kao i nabavka i postavljanje betonskih ploča u raznim bojama i položaju, ukupne površine 144,75 kvadratnih metara.

U ilistraciji prikazanoj na dokumentaciji označene su ploče crvene boje na ivicama staze i sa pločama sive boje između njih.

Odluke o dodjeli ovih ugovore potpisao je načelnig Gradske uprave Džemil Divanefendić.

– Više od 81 hiljada eura za izradu projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju i remedijaciju postojeće nesanitarne deponije “Golo brdo”

Grad Novi Pazar je donio i odluku o potpisivanju ugvora za izrada projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju i remedijaciju postojeće nesanitarne deponije komunalnog otpada “Novi Pazar” (KP 1028/2, 1039/1 o 1039/2 KO Čašić Dolac). Po toj osnovi će firmi EHTING DOO Beograd biti plaćeno 9 miliona i 576 hiljada dinara ili nešto više od 81 hiljadu eura .

Kako je navedeno u specifikaciji zadatak projekta je izrada dokumentacije sa tehničko-tehnološkim rješenjem za sanaciju i remedijaciju deponije komunalnog otpada “Golo brdo” po savremenoj tehnologiji koja se primjenjuje u zemlјama EU i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

“Osnovna namjera Opštine je da cjelovito riješi problem dosadašnjeg načina odlaganja čvrstog komunalnog otpada sa teritorije opštine Novi Pazar, te da u budućnosti sprovede upravljanje komunalnim otpadom na savremen i sa aspekta zaštite životne sredine održiv način. Realizacija ove namjere je kompleksna, a prva faza obuhvata potpunu sanaciju i remedijaciju deponije komunalnog otpada „Golo brdo“ saglasno važećim propisima i ekološkim standardima Republike Srbije. Definisanje najboljeg tehničkog rješenja za sanaciju i remedijaciju postojeće nesanitarne deponije komunalnog otpada “Golo brdo” na teritoriji opštine Novi Pazar predstavlja primarni cilј Projekta. Shodno Pravilniku (“Sl. glasnik RS”, br. 74/2015), na ovu lokaciju će se odlagati komunalni otpad u narednih 5 ili više godina, na način definisan u Prilogu 5 Uredbe (“Sl. glasnik RS”, br. 92/2010). Na kraju radnog vijeka deponije će se izvršiti tehnička i biološka rekultivacija terena i priprema za kasniju prenamjenu rekultivisanog prostora. Paralelno sa radovima na sanaciji se očekuje i realizacija projekta Regionalnog centra za upravljanje otpadom za opštine Novi Pazar, Raška i Tutin”, piše u odeljku “Zadatak i clj projekta”.

Izvor: https://jnportal.ujn.gov.rs/

Povezane vijesti

%d bloggers like this: