Aktuelno Novi Pazar Zdravlje

OB Novi Pazar rok od dva dana da saopšti informacije

Povjerenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka ličnosti Republike Srbije donio je Rješenje o izvršenju kojim je Opšta bolnica Novi Pazar pozvana da u roku od dva dana javnosti predoči tražene informacije, odnosno dokumente iz kojih se može saznati broj preminulih pacijenata, postupanje zdravstvenih radnika i odgovornih, kao i druge informacije koje se odnose na dešavanja u toj zdravstvenoj ustanovi tokom vala pandemije COVID-19 u junu i julu mjesecu 2020. godine.

Ova nezavisna državna institucija je ovakvo rješenje donijela na prijedlog SNews-a jer  Opšta bolnica Novi Pazar, kao izvršenik u ovom postupku, nije postupila po nalogu iz Rješenja Povjerenika od 21. septebra 2020. godine, odnosno urednika SNews-a nije obavjestila da li posjeduje tražene informacije i dokumente u kojima su iste sadržane skoro pet mjeseci od dana traženja.

Povjerenik za inf. Rješenje o izvršenju OB Novi Pazar_SNews

U obrazloženju je, između ostalog, navedeno da je prema Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja propisano da su rješenja Povjerenika obavezujuća, konačna i izvršna, kao i da se administartivno izvršenje rješenja sprovodi prinudom, odnosno novčanom kaznom.

Sa ptotesta ispred Uprave OB Novi Pazar, foto: Medin Halilović-SNews (arhiv)

“Ukoliko izvršenik u ostavljenom roku ne izvrši navedeno rješenje, izvršenje će se sprovesti posrednom prinudom, izricanjem novčanih kazni u skladu sa članom 198. Zakona o opštem upravnom postupku”, upozorava se u aktu koji je potpisao Povjerenik Milan Marinović.

Zakon o opštem upravnom postupku propisuje u ovakvom slučaju da je rješenje izvršno i određuje, vrijeme, mjesto i način izvršenja.

U slučaju da nije moguće da se postigne svrha izvršenja, organ koji sprovodi izvršenje prinudiće izvršenika na ispunjenje obaveze izricanjem novčane kazne.

Propisano je da se pravnom licu novčana kazna izrekne u rasponu od polovine njegovih mjesečnih prihoda do deset procenata njegovih godišnjih prihoda koje je u Republici Srbiji ostvario prethodne godine.

Takođe, kako se navodi u zaključku Rješenja dostavljenog Opštoj bolnici u Novom Pazaru, propisano je i da novčana kazna može ponovo da se izrekne sve dok izvršenik ne ispuni obaveze iz rješenja, da nije dopuštea žalba na ovo rješenje već se može pokrenuti upravni spor.

SNews je OB Novi Pazar dostavio Zahtjev za pristup informacijama od javnog značaja, žalbu zbog ćutanja uprave-odbijanja Opšte bolnice u Novom Pazaru da javnosti, ako ih posjeduje, stavi na uvid tražene informacije, i uvid u dokumente, a nakon nepostupanja po rješenju Povjerenika podnio prijedlog za  izvršenje istog rješenja.

SNews je ove informacije od OB Novi Pazar zatražio nakon što je više pacijenata i članova njihovih porodica javnosti predočilo da u bolnici nisu imali adekvatno liječenje, kao i da su, na početku vala pandemije COVID-19 u Novom Pazaru, bili prinuđeni da sami kupuju neke medikamente i sredstva.

Od OB Novi Pazar tražene su infromacije od javnog značaja koje se tiču  broju preminulih koji su liječeni od COVID-19 u toj bolnici od 5. marta do 20. jula 2020. godine, posebno broj preminulih u periodu od prvog juna do 20. jula 2020. godine, broj limenih sanduka i vreća koje je Gradska uprava Novog Pazara uputila OB Novi Pazar…, da li su zdravstvena inspekcija, služba ili državni organ provjeravali i/ili utvrdili nezakonitost i nepoštovanje procedure u pružanju zdravstvenih usluga, vođenje administracije ili slično prilikom pregleda većeg broja građana u kovid ambulantama i prilikom hospitalizacije.

U ranije dostavljenim odgovorima iz OB Novi Pazar, a što je SNews objavio, bez navođenja podatka, je navedeno da je broj preminulih redovno objavljivan na konferencijama za štampu.

Sem navedenih brojčanih podataka o broju zaposlenih većina odgovora je štura, sa “da” ili “ne”, ili ih uopće nema. Povjerenik je nakon navoda izvršenika-OB Novi Pazar od 11.12. 2020. godine konstatovao da izvršenik nije postupio po nalogu i tražioca (SNews) i obavjestio ga da li posjeduje tražene informacije.

Pitanjima koja čine sadržinu donešenog Rješenja zatraženi su odgovori i na to da li su ljekari OB Novi Pazar prilkom pregleda u kovid ambulantama po propisu izdavali ljekarske izvještaje, obaveznu dokumentaciju kao i recepte za bolest COVID-19 na kojima su navođeni lijekovi sa pozitivne liste RFZO, iz kojih sve razloga su hospitalizovani pacijenti i oni koji su nakon pregleda u OB Novi Pazar upućeni na kućnom liječenju, od 5. juna, bili prinuđeni da sami kupuju lijekove, da li je Republički fonda za zdravstvenu zaštitu ispoštovalo obaveze prema OB Novi Pazar u periodu od 5. marta 2020.?

Zatražen je odgovor na pitanje da li je OB Novi Pazar izvršila popis ulaska i izlaska svih donacija, novčanih i svih ostalih, koje su u periodu od 23. juna 2020. do danas pristigle, te na koji način je predstavljena transparentnost donacija pristigih i iskorišćenih u OB Novi Pazar od 23. juna 2020. godine do danas?”

Opšta bolnica u Novom Pazaru i, već višegodišnji, vd direktora te bolnice Meho Mahmutović, su zvanično iznijeli tvrdnju da su hospitalizovani u toj bolnici tokom drugog pika pandemije imali obezbjeđenju terapiju za liječenje od COVID-19, te da je broj umrlih tokom pandemije koronavirusa redovno saopštavan.

OB Novi Pazar, do danas, SNews-u nije dostavila nikakve kopije dokumenata niti je omogućila uvid istih.

 

Povezane vijesti

%d bloggers like this: