Aktuelno Društvo Novi Pazar Zdravlje

Održana tribina o adolescenciji “Proživiš ili preživiš- jedno slovo, a u njemu celi život”

U Novom Pazaru maloljetnička delikvencija je u porastu i sa sobom nosi i povećan broj krivičnih djela, predočeno je na tribina “Proživiš ili preživiš- jedno slovo, a u njemu celi život”, posvećena mladima u adolescentskoj dobi.

Na tribini u holu novopazarske Gimnazije je prisustvovao veliki broj učenika iz više škola, roditelja i gostiju govorili su psihološkinje Alma Mujagić, Fazila Juković i Emira Kolašinac, kao psihijatar Amir Kajkuš.

Cilj ovog predavanja bio je ukazati na to kako neadekvatan odgovor na adolescentne krize i neadekvatna komunikacija s djecom mogu doprinijeti pojavi nepoželjnih oblika ponašanja kod adolescenata.

Kako su predavači naveli, u Novom Pazaru je maloljetnička delikvencija u porastu i sa sobom nosi i povećan broj krivičnih djela, te se na ovakve i slične načine mora uticati na društvo, medije i druge nadležne činioce u cilju preventivnog djelovanja.

Kroz razgovore i pitanja prisutni su imali priliku upoznati se sa specifičnostima ove razvojne faze i poželjnim načinima prevladavanja krize koju ona sa sobom nosi, kako bi se spriječile negativne posljedice po adolescente.

Organizatorke ove tribine bile su profesorice psihologije iz Gimnazije, Samina Ćorić, Nezrina Nicević i Aida Grišević.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: