Aktuelno Ekonomija Novi Pazar Politika

Ogranak SDA Sandžaka pokrenuo inicijativu za pružanje pomoći privrednicima Novog Pazara

Predsjednik Ogranka SDA Sandžaka u Novom Pazaru Ahmedin Škrijelj izjavio je da je odbornička grupe te stranke Skupštini grada Novog Pazara juče dostavila na usvajanje prijedlog odluke o pokretanju inicijative i mjerama za pružanje pomoći privrednim subjektima u privatnom vlasništvu.

“Tražimo da Skupština grada Novog Pazara zahtjeva od Vlade Srbije da se privredni subjekti u privatnom vlasništvu oslobode plaćanja doprinosa zaposlenima za obavezno socijalno osiguranje u periodu, doprinosi za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene u privrednim subjektima u privatnom vlasništvu, u periodu od 1. aprila 2021. godine do 30. septembra 2021. godine, izmire iz budžeta Republike Srbije, kao i da seprivrednim subjektima u privatnom vlasništvu umanje obaveze za plaćanje električne energije za 50 posto, takođe u periodu od 1. aprila 2021. godine do 30. septembra 2021. godine”, rekao je Škrijelj na današnjoj konferenciji za novinare.

Prijedlogom je SDA Sandžaka je, kako je podvukao Škrijelj, predviđeno takođe i da Grad Novi Pazar privrednim subjektima u privatnom vlasništvu na teritoriji grada Novog Pazara umanji obaveze za plaćanje poreza na imovinu za 50 posto, u umanji obaveze za plaćanje vode, grijanja i komunalija, kao i da umanji obaveze za korištenje javnih površina za 50 posto u periodu do 30. septembra ove godine.

Prema riječima predstavnika SDA Sandžaka za Novi Pazar, od uvođenja vanrednog stanja prošle godine pa do danas sandžački i novopazarski privrednici konstantno se suočavaju sa raznim vrstama ograničenja u poslovanju koje im, naglasio je, nameću organi javne vlasti što za poslejdicu ima drastično smanjenu privrednu i poslovnu aktivnost i proizvodi velike gubitke.

“Trenutno stanje je takvo da su pazarski privrednici prepušteni sami sebi. Sistem ne štiti njihova prava i interese već im permanentno proizvodi probleme i gura ih u bankrot. Zabranjuje im se rad, a od njih se traži da redovno plaćaju razne vrste poreza, struju, vodu, komunalije, plate i doprinose radnicima i sve druge obaveze. Ako se sve to uzme u obzir i ako se hitno ne preduzmu odgovarajuće mjere jedini mogući ishod biće bankrot privrede što će za posljedicu imati da hiljade ljudi ostane bez posla.Tom sistemskom siromašenju moramo se suprostaviti”, ocjenio je Škrijelj.

Ogranak SDA Sandžaka za Novi Pazar i naš odbornički klub u Skupštini grada Novogg Pazara su stava da se interesi privrednika moraju zaštiti i da se Grad Novi Pazar mora maksimlano založiti na tom planu.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: