Aktuelno Društvo Novi Pazar Srbija

Agenciji SANA izrečena javna opomena, nije objavila odluku Savjeta za štampu

Na listi štampanih i online medija u Srbiji koji su prekršili Kodeks novinara našla se i agencija SANA iz Novog Pazara. Njoj je Savjet za štampu izrekao javnu opomenu.

Savjet za štampu je između ostalih ovu odluku objavio na svom sajtu i društvenim mrežama u obliku animiranog sadržaja, a agencija SANA nakon duže od mjesec dana nije objavila ovu odluku.

Direktor te agencije Salahudin Fetić je prethodno, u svojstvu direktora Medija centra Islamske zajednice u Srbiji, podnio žalbu protiv SNews-a, koju je Komisija za žalbe jednoglasno odbila.

S druge strane Savjet za štampu je izrekao javnu opomenu vezanu za isti slučaj, kada je u skladu sa zakonom i Kodeksom novinara SANA odbila da objavi odgovor novinara Medina Halilovića na saopštenje Islamske zajednice u Srbiji.

– Nedopustivo da se u odgovor „ubacuje“ odgovor

U zapisniku sa 109. sednice Komisije za žalbe, održane 25.2.2021. godine u 18 sati onlajn, prsutni su bili svi članovi Komisije: Vlado Mareš, Tamara Skrozza, Ljiljana Smajlović, Dragan Đorđević, Zlatko Čobović, Zorica Višnjić, Vida Petrović Škero, Snežana Andrejević, Jelka Jovanović, Bojan Cvejić i Olivera Milošević, piše da je
Medin Halilović podnio je žalbu zbog objavljivanja saopštenja Media centra Islamske zajednice u Srbiji u kojem je, po njegovom mišljenju, iznijto više netačnih, neproverenih informacija i kvalifikacija.

“Drugu žalbu podnio je vjerujući da njegov odgovor na ovo saopštenje nije objavljen u skladu sa Kodeksom. Komisija je o ove dvije žalbe vodila objedinjenu raspravu. U toku rasprave Vida Petrović Škero je rekla da objavljivanjem saopštenja nije prekršen Kodeks, ali da objavljivanjem odgovora jeste, jer, ukoliko je bio predugačak, redakcija je mogla da traži od Halilovića da ga skrati, a ne da to sami rade. Bojan Cvejić je postavio pitanje da li su redakcije dužne da odgovore uvijek objavljuju u cjelosti, na šta je Jelka Jovanović odgovorila da nisu, da odgovor može da se skrati ukoliko je duži od teksta na koji se odnosi, ali da je nedopustivo da se u odgovor „ubacuje“ odgovor na taj odgovor, kao u ovom slučaju. Olivera Milošević je ukazala i na to da je ista osoba direktor Media centra Islamske zajednice i urednik agencije SANA, koja je objavila saopštenje i da tu verovatno postoji neki sukob interesa, kad je reč o davanju prilike Islamskoj zajednici da se izjašnjava o odgovoru na tekst. Nakon rasprave, Komisija je jednoglasno odlučila da objavljivanjem saopštenja nije prekršen Kodeks, dok je objavljivanjem odgovora prekršena tačka 6 poglavlja IV”, stoji u zapisniku.

Prema tvrdnji iz tog preduzeća Sandžak Media DOO je osnivač Agencije SANA, a posebnim ugovorima povezana sa Sandžak televizijom, Radiom Refref, listom Glas islama, kao i Revijom Sandžak (koja je sada u neaktivnom stanju).

Savjet za štampu je nezavisno, samoregulatorno tijelo koje okuplja izdavače, vlasnike štampanih, onlajn medija i novinskih agencija, i profesionalne novinare. Osnovan je da bi pratio poštovanje Kodeksa novinara Srbije u štampanim i onlajn medijima, kao i u novinskim agencijama i rješavao žalbe pojedinaca i institucija na sadržaje tih medija. U nadležnosti Savjeta je i medijacija između oštećenih pojedinaca, odnosno institucija, i redakcija, kao i iznošenje javnih opomena za kršenje etičkih standarda utvrđenih Kodeksom novinara Srbije.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: