Aktuelno Društvo Sjenica

Opština Sjenica: Islamskoj zajednici u Srbiji uplaćeno 2,5 miliona dinara na osnovu prijave na konkurs za finansiranje crkava i vjerskih zajednica

Opština Sjenica je danas potvrdila da je je 14. decembra ove godine Medžlisu Islamske zajednice Sjenica Islamske zajednice u Srbiji uplatila 2,5 miliona dinara.

Kako je navedeno u odgovoru na upit SNewsa, ta uplata je prenijeta na osnovu prijave na konkurs za finansiranje crkava i vjerskih zajednica.

“Pozicija sa koje je planirano i izvršen prenos sredstava je 97/0 Program 1201 Razvoj kulture i informisanja, funkcionalna klasifikacija 840-vjerske i ostale usluge zajednice -budžet za 2021 godinu, koji je objavljen na sajtu Opštine Sjenica”, navodi se u odgovoru načelnice odjeljenja za budžet i finansije Opštine Sjenica, Samire Smajović.

odluka vijeca za isl.zaje

U prilog je dostavljena Odluka Opštinskg vijeća Opštine Sjenica na osnovu koje je, kako se ističe, izvršen prenos.

Opštinsko vijeće Opštine Sjenica je 24. maja donijelo odluku da se Islamskoj zajednici u Srbiji, Medžlis Sjenica, za pribavljanje potrebne tehničke dokumentacije za Islamski centar “Sabur” dodijele sredstva u iznosu od 2,8 miliona dinara.

Istom odlukom Srpskoj pravoslavnoj crkvi je za izgradnji crkve “Pavlice” i zvonare, kao i pomoćnog objekta kod crkve sv. Petra i Pavla dodijele sredstva u iznosu od 2.2 miliona dinara.

Ukupan iznos sredstava za na konkursu bio je 5 miliona dinara.
Kako se navodi u tom dokumentu sredstva planirana za projekte koje realizuju crkve i vjerske zajednice, planirane su u Odluci o budžetu opštine Sjenica za 2021. godinu.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: