18 Aprila, 2024
Aktuelno Društvo Sandžak Srbija

Okrugli sto o položaju Bošnjaka i Albanaca u Srbiji

Predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća učestvovali su u Beogradu na okruglom stolu na kojem se govorilo o položaju Bošnjaka i Albanaca u Srbiji, a koji je organizovao Helsinški odbor za ljudska prava.

U uvodnom dijelu okruglog stola predstavljena je analiza Helsinškog odbora o položaju pomenute dvije zajednice. Analize su sačinjene nakon terenskog i desk istraživanja, koje je tim Helsinškog odbora sprovodio tokom 2021. godine, u okviru dugogodišnje prakse praćenja položaja nacionalnih manjina u Srbiji.

Na okruglom stolu prisustvovali su predstavnici nacionalnih manjina, a ispred Bošnjačkog nacionalnog vijeća delegaciju su činili Mirza Hajdinović, sekretar Vijeća i Muhedin Fijuljanin, potpredsjednik Vijeća, kao i narodni poslanik SDA Sandžaka Enis Imamović.

Predstavnici Vijeća su na okruglom stolu istakli da Vijeće kao najviše predstavničko tijelo Bošnjaka radi u punom kapacitetu na ostvarivanju prava Bošnjaka i njihovom osnaživanju na svim poljima, međutim, Bošnjaci kao autohton narod na ovim prostorima, nisu zadovoljni svojim položajem u Srbiji zbog diskriminatornog odnosa i uskraćivanja brojnih prava koja su Bošnjacima garantovana.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: