Aktuelno Društvo Novi Pazar Politika

Otvoreni poziv za mlade: Nagradno takmičenje za izradu prijedloga lokalnih javnih politika

Kulturni centar Damad i grad Novi Pazar uz podršku Misije OSCE u Srbiji i grada Novog Pazara, organizuje nagradno takmičenje za izradu prijedloga lokalnih javnih politika. Poziv je otvoren za mlade ljude (od 18 do 30 godina) koji dolaze iz Novog Pazara ili u njemu studiraju.

Iz KC Damad su predočili da je nagradno takmičenje završna aktivnost projekta „Novi Pazar grad mladih – bezbedan i siguran čak i u kriznim vremenima“, koji promoviše i podstiče učešća mladih u izgradnji bezbednosne kulture i identifikovanju glavnih bezbednosnih izazova i rešenja relevantnih za Novi Pazar, u kontekstu epidemije Covid-19 i procesa oporavka.

U okviru ovog projekta razvijen je „E-kurs o ljudskoj sigurnosti”, trening program za samostalno internetsko učenje, dostupan na adresi ( www.edukacija.novipazar.rs ), kojim se želi osnažiti nova generacija omladinskih lidera za aktivno i konstruktivno učešće u formulisanju i zastupanju inovativnih lokalnih politika tokom procesa oporavka od Kovida 19, kao i oblikovanje javnih narativa koji uvažavaju da bezbjednosne politike i prakse mogu različito utjecati na žene i mlade.

E-kurs je namjenjen mladima iz novopazarskih političkih partija, organizacija civilnog društva, verskih zajednica i organizacija zasnovanih na veri; članovima i članicama lokalnih saveta za bezbednost, za mlade, rodnu ravnopravnost i međunacionalne odnose, lokalnim parlamentarcima, kao i svima onima koji bi hteli da unaprede svoja znanja iz oblasti ljudske sigurnosti, javnih politika i zagovaranja.

Da bi ispunio uslove za učešće na takmičenju, takmičar treba imati između 18 i 30 godina, proći E-kurs za samostalno učenje o bezbednosti i sigurnosti, javnim politikama i zagovaranju, biti iz Novog Pazara ili studirati u njemu

Svaki učesnik takmičenja će dobiti poklon knjigu, a organizatori će dodijeliti tri ravnopravne prve nagrade od po 10.000 dinara u vidu vaučera za nabavku stručne i druge literature:

Svaki učesnik može prijaviti najviše jedan konkursni rad u skladu sa formularom koji je sastavni deo ovog poziva i E-kursa za samostalno učenje o principima ljudske sigurnosti i načinima koji mogu biti primenjeni u procesima predlaganja i zagovaranja konkretnih rešenja i donošenja javnih politika na lokalnim nivoima.

Podnošenje radova je moguće samo putem e-pošte office@kcdamad.org .

Povezane vijesti

%d bloggers like this: