Aktuelno Crna Gora Društvo

Kodeks policijske etike u Crnoj Gori: Policajac na dužnosti ne smije primati poklone, na društvenim mrežama ne smije iznositi politička i druga uvjerenja

Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore donijelo je Kodeks policijske etike kojim se ističe potreba i opredjeljenje policijskog službenika da u vršenju svojih ovlašcenja poštuje osnovna ljudska prava i slobode, a posebno da djeluje zakonito, profesionalno, tolerantno i pravično. Kodek za pripadnike policije propisuje i način ponašnja prilikom aktivnosti policajaca na društvenim mrežama, podnošenje imovinskog kartona i odbijanje ponuđenog poklona prilikom vršenja policijskih poslova.

“Kodeks policijske etike predstavlja skup načela o etičkom postupanju policijskih službenika koji se zasniva na dugogodišnjoj pozitivnoj praksi u radu službenika Policije, kao i na međunarodnim standardima iz ove oblasti i ima za cilj očuvanje, afirmaciju i unapređenje dostojanstva i ugleda policijskih službenika i jačanje povjerenja građana u rad Policije”, saopšteno je iz MUP-a Crne Gore.

Primjenu Kodeksa policijske etike pratiće Etički odbor, koji ima sedam članova, dva predstavnika iz reda policijskih službenika, od kojih je najmanje jedan sa najvišim policijskim zvanjem, koje predlaže direktor Policije, jednog predstavnika sindikata zaposlenih u Policiji, dva predstavnika Ministarstva i dva predstavnika nevladinih organizacija koje se bave ljudskim pravima u vezi sa radom Policije.

Budući da je ovo veoma značajna oblast u radu Ministarstva unutrašnjih poslova, odmah nakon stupanja na snagu Kodeksa biće raspisan Javni poziv za dva predstavnika nevladinih organizacija koje se bave ljudskim pravima u vezi sa radom Policije, koji će biti članovi Etičkog odbora. Nakon toga biće izabrani ostali članovi Etičkog odbora iz reda službenika Ministarstva unutrašnjih poslova, Policije i sindikata.

Kodek s propisuje da u komunikaciji sa građanima, državnimorganima, nevladinim organizacijama i drugim institucijama, policijski službenik je principijelan, dosljedan, odlučan, istrajan, pravedan, stručan, pristojan i korektan, kao i da prilikom vršenja privatnih poslova policijski službenik ne smije koristiti službenu legitimaciju i službeni položaj koji ima u Policiji.

Prilikom aktivnosti na društvenim mrežama policijski službenik je dužan da se ponaša na način da štiti svoj ugled i ugled Policije u cjelini, u skladu sa Zakonom i ovim Kodeksom, i ne smije iznositi svoja politička, niti druga uvjerenja i stavove kojima može izazvati mržnju ili netrpeljivost po bilo kojem osnovu.

 

Povezane vijesti

%d bloggers like this: