7 Decembra, 2023
Aktuelno Društvo Intervju Novi Pazar

Prekršajni sud u Novom Pazaru: Transparentni smo, mediji nedovoljno zainteresovani

Prekršajni sud u Novom Pazaru je transparentan u svom radu, ne održava konferencije za medije u vezi tog organa ili za ishod predmeta, već blagovremeno odgovori na svaku traženu informaciju, nevao je, između ostalog, u intervjuu za SNews Veljko Čorbić, odgovorno lice za informacije od javnog značaja Prekršajnog suda u Novom Pazaru.

Zainteresovanost medija i novinara za praćenje rada ovog organa ocjenio je kao nedovoljnu, a na pitanje koliko intervjua ili izjava je za neki medij dao predstavnik suda ili PR u toku u 2022. i 2021. godini, kao odgovor nudi “da se na svaki zahtjev traženih informacija uredno odgovara”.

Javnosti nije pružen odgovor na pitanje koliko je do sada, od pokretanja internet stranice suda, objavljeno izjava, saopštenja, obavještenja, fotografija ili video sadržaja u vezi rada suda ili nekog predmeta.

U odeljku “Saopštenja za javnost” trenutno ne postoji ni jedno saopštenje

Na sajtu suda u rublici “Vesti” posljednji objavljeni sadržaj je 17.03.2020. godine, “Raspored suđenja za mjesec mart 2020. godine”.


Predsjednik Prekršajnog suda u Novom Pazaru je Rubina Društinac, sud u Novom Pazaru ima 12 i u Odjeljenju u Tutinu jednog sudiju. Poslove portparola suda obavlja sekretar suda, Šefćeta Ličina.

Povodom rezultata istraživanja “Iskustvo i percepcije novinara o transparentnosti pravosuđa u Srbiji” koji su predstavili Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija), a tiču se transparentnosti pravosudnih organa i saradnji pravosuđa sa medijima, SNews je pozvao pravosudne organe u Novom Pazaru, Viši sud, Osnovni sud, Prekršajni sud, Više javno tužilaštvo i Osnovno javno tužilaštvo u Novom Pazaru da daju intervju na ovu temu. 

SNEWS: Kako ocjenjujete transparentnost u svom radu i saradnju sa novinarima u Novom Pazaru i šire, a kako bi ostvarili svoju ulogu u jačanju medijskih sloboda i omogućili objektivnu percepciju građana o svom radu?

ČORBIĆ: Prekršajni sud je transparentan za davanje svih informacija koje su od značaja za rad suda.

SNEWS: Kako ocjenjujte zainteresovanost medija (lokalnih i ostalih) za praćenje rada suda i da li sud prati svoju zastupljenost u medijima?

ČORBIĆ: Nedovoljnu

SNEWS: Da li Vaš organ ima portparola ili lice zaduženo sa saradnju s medijima?

ČORBIĆ: Da, Prekršajni sud u Novom Pazaru ima lice koje je zaduženo za saradnju s medijima, nevladinim organizacijama i sl.

SNEWS: Da li redovno zainteresovane novinare i registrovane medije obavještavate o aktivnostima suda?

ČORBIĆ: Da, na zahtjev medija ili nevladinih organizacija uvijek se Prekršajni sud trudi da što prije pruži odgovor na tražene podatke.

SNEWS: Koliko je, u 2022. i 2021. godini, Vaš organ izdao saopštenja za javnost i održao konferencija za medije u vezi rada organa ili nekog predmeta?

ČORBIĆ: Prekršajni sud u Novom Pazaru ne održava konferencije za medije u vezi rada našeg organa ili za ishod predmeta, već blagovremeno odgovori na svaku traženu informaciju.

SNEWS: Na koji sve način Vaš organ komunicira s medijima? Da li su i preko kojeg sredstva komunikacije portparoli (ili sudije) zaduženi za komunikaciju dostupni novinarima (e-mail, broj mobilnog telefona, Viber, WatsAps grupa…)?

ČORBIĆ: Naš organ isključivo komunicira na službeni e-mail i telefon koji su dostupni na sajtu Prekršajnog suda u Novom Pazaru.

SNEWS: Koliko intervjua ili izjava je za neki medij dao predstavnik suda ili PR u toku u 2022. i 2021. godini?

ČORBIĆ: Na svaki zahtjev traženih informacija uredno se odgovara.

SNEWS: Da je vaš sud organizirao sastanke na kojima su u cilju poboljšanja transparentnosti održani direktni razgovori sa sudijama ili predsjednikom suda?

ČORBIĆ: Ne.

SNEWS: Da li sud objavljuju presude na svojim internet stranicama? Koliko je do sada, od pokretanja internet stranice suda, objavljeno izjava, saopštenja, obavještenja, fotografija ili video sadržaja u vezi rada suda ili nekog predmeta?

ČORBIĆ: Prekršajni sud u Novom Pazaru ne objavljuje presude na svojoj internet stranici, ali uredno ažurira sajt i podatke na istok, kao što je Plan rada, Informator o radu i sl.

SNEWS: Koliko je medija i novinara u 2022. i 2021. godini zatražilo uvid u spise predmeta?

ČORBIĆ: Ni jedan.

SNEWS: Koliko je novinara 2022. i 2021. zatražilo ili prisustvovalo ročištima, kao načinu informisanja?

SNEWS: Koliko je sudija 2022. i 2021. godini bilo sagovornik nekog medija ili novinara?

ČORBIĆ: Jedan sudija, a sve u naučne svrhe, tačnije približavanje javnosti šta predstavlja prekršajno pravo it ok prekršajnog postupka.

SNEWS: Koliko je 2022. i 2021. godine sud od medija ili novinara primio zahtjeva za pristup informacijama i postupa po tim zahtjevima?

ČORBIĆ: Za 2021. godine, od prilike, je primljeno 20-taj zahtjeva za pristup informacijama na iste blagovremeno odgovoreno, za 2022.godinu,  do sada 13 zahtjeva, na koje je također blagovremeno odgovoreno.

SNEWS: Da li veličina sudnica predstavlja prepreku da svi zainteresovani novinari mogu da prate suđenje i da li sudije upozoravaju na pravila ponašanja u sudnici prije početka svakog suđenja?

ČORBIĆ: Da, u suštini nedovoljna veličina prostora is am prostor predstavlja prepreku kako za praćenje suđenja od strane zainteresovanih lica, a ponekad i za samo suđenje.

SNEWS: Slažete li da je potrebno obezbjediti jasan sistem postupanja pravosudnih institucija da bi se poboljšala komunikacija i transparentnost pravosuđa. Zalažete li se za održavanje redovnih konferencija za novinare, informativnih brifinga, organizovanje zajedničkih sastanaka sudija i novinara radi ostvarivanja bolje saradnje, kao i otvaranje mogućnosti za ostvarivanje ličnih kontakata novinara sa sudijama?

ČORBIĆ: Da, ali u granicama zaštite ličnih podataka u postupku, da ne bi došlo do zloupotrebe istih, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: