7 Decembra, 2023
Aktuelno Društvo Novi Pazar Srbija Video

Prof. dr Emir Ćorović o krivičnim djelima diskriminacije: Javni tužilac je uvijek dužan da ispita navode iz krivične prijave (VIDEO)

Vanredni profesor krivičnog prava sa Departmana za pravne nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) prof. dr Emir Ćorović, u drugoj epizodi video serijala “Borba protiv diskriminacije i promocija interkulturalnog dijaloga i izgradnja povjerenja”, pojasnio je koja su diskriminatorska krivična djela, kako i kome se prijavljuje krivično djelo, te, između ostalog, kakve vidove zaštite od diskriminacije i govora možete da dobijete u krivičnom postupku.

Na video sadržaju koji je objavio Grad Novi Pazar po prvi put se nude smjernice i pravni savjeti za sve građane koji su se osjetili diskriminisanim, pogotovo kada je to učinjeno preko društvenih mreža.

Sadržaj video tutorijala obuhvata sljedeće tematske cjeline: Uopšteno o diskriminaciji, Uopšteno o krivičnom pravu i pojmu krivičnog djela, Diskriminacija i krivično djelo, Uopšteno o krivičnom postupku, Prijavljivanje diskriminatorskog krivičnog djela, Pravni okvir krivično-pravne zaštite od diskriminacije i govora mržnje.

Profesor Ćorović je objasnio najznačajnija diskriminatorna krivična djela, Krivično djelo povreda ravnopravnosti, Krivično djelo povreda ugleda zbog rasne, vjerske, nacionalne ili druge pripadnosti, Krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti, Posebna okolnost za odmjeravanje kazne za krivično djelo učinjeno iz mržnje o Krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.

Video sa sažetim i decidnim pravnim pojašnjenjima i uputstvima snimili su OCD Monitor i Grad Novi Pazar, uz podršku Vijeća Evrope i Evropske unije.

“Ova epizoda serijala se bavi krivično-pravnom zaštitom od diskriminacije i govora mržnje. U razgovoru sa gostom ove epizode prof. dr Emirom Ćorovićem, vanrednim profesorom krivičnog prava Departmana za pravne nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru, nastojali smo da gledaoce upoznamo sa načinima ostvarenja krivično-pravne zaštite od diskriminacije i govora mržnje”, istuče se u opisu video objavljenog na yotube kanalu.

Projekat “Promocija različitosti i jednakosti u Srbijije” finansiran iz zajedničkog programa Vijeća Evrope i Evropske unije.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: