Aktuelno Društvo Srbija

Psihoaktivne supstance u obliku žvaka, policija nije pronašla “dječju drogu”

Povodom informacija koje su se pojavile na društvenim mrežama i u medijima da su se na tržištu u Srbiji pojavile psihoaktivne supstance u obliku žvaka, “kids droga” i “snus” MUP Srbije je obavjestio javnost da policijski službenici prilikom pronalaska bilo koje supstance za koju posumnjaju da je droga istu oduzimaju, nakon čega se vrši dalјe vještačenje u Nacionalnom centru za kriminalističku forenziku kako bi se utvrdilo da li se radi o psihoaktivnoj supstanci, tj. drogi.

“Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova u prethodnom periodu nisu pronašli tzv. kids drogu, a razne droge u obliku raznobojnih tableta koje podsjećaju na bombone se pojavlјuju već decenijama”, ističu iz MUP-a Srbije.

“Snus” je duhanski proizvod i ne nalazi se na Spisku psihoaktivnih kontrolisanih supstanci koji je određen Pravilnikom o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, što znači da nije droga, navode iz MUP-a Srbije.

Kako preporučuju iz policije, shodno navedenom, potrebno je da roditelјi razgovaraju sa svojom djecom i da ih upozore na sve opasnosti sa kojima se mogu suočiti i da upozore djecu da ukoliko dođu u kontakt sa ovakvim supstancama iste ne uzimaju.

“Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova posebno prate bezbjednosnu problematiku u školama i u zoni škola i u skladu sa tim preduzimaju sve potrebne mjere i radnje na suzbijanju svih oblika kriminaliteta, a sprovode i niz preventivnih aktivnosti vezanih za borbu protiv droga. Molimo roditelјe, kao i ostale građane da prije dijelјenja ovakvih informacija posredstvom društvenih mreža iste dostave najbližoj policijskoj stanici”, poručeno je iz MUP-a Srbije.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: