Aktuelno Društvo Novi Pazar Srbija

PU Novi Pazar bez odgovora, pitanja u vezi berbernice prebacila na tužilaštvo

Pomoćnik direktora policije i v.d. načelnika PU Novi Pazar Bogoljub Živković nije odgovorio na pitanja SNewsa u vezi postupanja policije sa uklanjanja ostatka objekta-berbernice Ramiza Dugopoljca u ulici. 1 maj u Novom Pazaru, 8. aprila 2020. godine.

Pomoćnik direktora policije i v.d. načelnika PU Novi Pazar Bogoljub Živković

U proslijeđenom mailu, na zahtjev naše redakcije za izjavu/informacije, iz PU Novi Pazar je navedeno: “U vezi sa Vašim pitanjima, potrebno je da se obratite nadležnom tužilaštvu u Novom Pazaru”.

PU Novi Pazar nije navela razloge zbog kojih se na pitanja koja se odnose na postupanje policije SNews upućuje na tužilaštvo.

Nakon što je Živković u pismenij izjevio naveo da su apsolutno netačni navodi, koji su se pojavili u pojedinim medijima, da je policija „asistirala maskiranim počiniocima prilikom uklanjanja berbernice Ramiza Dugopoljca“, SNews je novoimenovanom v.d. načelnika PU Novi Pazar uputio sljedeća pitanja:

– U koje tačno vrijeme i koliko osoba su pripadnici policije zatekli kako uklanjaju ostatke ranije porušenog objekta u ulici 1. maj, pored Arap džamije, u Novom Pazaru, 8. aprila 2020. godine.

– Koje su sve mjere i radnje prilikom te intervencije preduzele ekipe policije i koliko je tačno vremena proteklo od momenta dolaska policajaca na mjesto događaja do momenta udaljenja više lica?

– Da li je neko od zatečenih lica sprečavao policajce u obavljajnju službene dužnosti, odbijao da se legitimiše, nije imao ličnu kartu ili drugu ispravu?

– Da li su pripadnici policije utvrdili po kojem osnovu se više lica našlo na tom mjestu, odnosno da li je postojala dozvola ili drugi administrativni ili pravni akt na osnovu kojeg su prijavili i mogli da u to vrijeme i na tom mjestu izvode tu vrstu radova, s obzirom da se radi o javnom prostoru i području, kao “Stara novpazarsak čaršija” i uvrštena je pod zaštitu države.

– Da li je policija reagovala na poziv-prijavu građana ili je policijska patrola koja pokriva taj dio grada primjetila više osoba kako uklanjaju ostatke objekta? U koje tačno vrijeme?

– Da li su zatečene lica, prema navodima očevidaca i Ramiza Dugopoljca, kršila mjere okupljanja više od dva lica?

– Pored više lica koje je policija zatekla na tom mjestu koja sredstva i mašine su bile tamo?

– Da li pripadnici policije u ovom periodu vanrednog stanja, posebno za vrijeme zabrane kretanja od 17 do 05 sati, redovno obilaze ulicu 1. maj, u kojim intervalima? Da li je to ranije bilo definisano naredbom ili nekim drugim aktom?

– Vlasnik porušenog objekta Ramiz Dugopoljac je, između ostalog, izjavio medijima da mu je jedna maskirana muška osoba čiji identitet, kako je naveo, zna, u prisustvu pripadnika policije uputila prijetnje pošto je svojim telefonom fotografisao tu osobu. Da li je policija utvrdila identitet te osobe, njeno zanimanje i svrhu boravka u tom momentu na tom mjestu?

– Da li su tačni navodi Ramiza Dugopljca da njemu i njegovom sinu pripadnici policije nisu dozvolili da priđe porušenom objektu u momentu dok su otklanjani ostaci porušenog objekta i dok se tu nalazilo više lica angažovanih od strane Islamske zajednice u Srbiji?

– Da li je u ovom slučaju policija saslušala nekog od odgovornih u pravnom licu koje se doovdi u vezu, u ovom slučaju Islamska zajednica u Srbiji, koje je angažovalo više lica na uklanjanju ostatka objekta Ramiza Dugopoljca?

– Ko je postupajući-dežurni tužilac u ovom slučaju?

Vlasnik porušenog objekta Ramiz Dugopoljac izjavio je za SNews da mu policija, ujutru oko 8. aprila, nije dozvolila da priđe porušenom objektu i da je tokom uklanjanja ostataka objekta od strane više lica bilo prisutno najmanje 5-6 pripadnika policije.

U javnosti je, s bzirom da su na snazi mjere Vlade u vrijeme vanrednog stanja, ostalo otvoreno pitanje gdje je bila i šta je radila novopazarsko policija dok je trajalo uklanjanje porušenog objekta u vezi kojeg se vodi spor na sudu, kao da li je policija postapala na osnovu zakonskih obaveza i ovlašćenja.

Za uklanjanje porušenog objekta, prema riječima očevidaca i tvrdnji izvora bliskih Islamskoj zajednici u Srbiji (IZuS) bilo je angažovano više radnika i aktivista kako bi se taj posao, nakon prestanka policijskog sata, završio u što kraćem roku.

Podsjećamo da je, nakon imenovanja na mjesto v.d. naćelnika PU Novi Pazar pomoćnik direktora policije, Bogoljub Živković, 20. marta tokom neformalnog susreta sa novinarima i predstavnicima medija u Novom Pazaru je rekao da u prvi plan stavlja saradnju i da “samo zajednički i dobrom saradnjom možemo da uradimo posao, a u inteersu građana”.

“Nemam čarobni štapić, čovek sam koji radi timski, možda mogu samo bolje da ih organizujem. Želim samo saradnju s vama u okviru ovlašćenja koja imam”, istakao tada je Živković u otvorenom razgovoru sa novinarima.

SNews će ista pitanja, kao i ona koja se tiču samog rušenja berbernice i postupanja policije, uputiti MUP-u Srbije u obliku zahtjeva za prisutp informacijama od javnog značaja i nastaviti da prati ovaj slučaj.

Na osnovi Zakona i policiji, Član 3, Policija, u smislu ovog zakona, predstavlja organizovan način obavljanja zakonom uređenih poslova, koju čine policijski službenici koji, u obavljanju policijskih i drugih unutrašnjih poslova, štite i unaprjeđuju bezbjednost građana i imovine, poštujući Ustavom zajemčena ljudska i manjinska prava i slobode i druge zaštićene vrijednosti u demokratskom društvu, uz mogućnost upotrebe sredstava prinude u skladu sa Ustavom i zakonom.

Prema istom zakonu, rad Ministarstva unutrašnjih poslova je javan.

“Ministarstvo redovno blagovremeno i potpuno obavještava javnost o svom radu, osim u slučajevima preduzimanja mera i radnji u skladu sa zakonom kojim se uređuje krivični postupak i kada bi to onemogućilo neometan operativni rad Policije, ili ako bi se time, povredio propis o tajnosti podataka, povredilo dostojanstvo građana ili ugrozilo pravo na ličnu slobodu i bezbjednost”, stoji stavu 1 Člana 6 Zakona o policiji.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: