Aktuelno Društvo Knjigofil Kultura Novi Pazar Sandžak

Safetu Bandžoviću nagrada “Ahmed Vali”

Historičaru iz Novog Pazara i univerzitetskom profesoru, Safetu Bandžoviću pripala je nagradu “Ahmed Vali” za cjelokupno naučno djelo, a sa posebnim povodom za knjigu “Bošnjaci i antifašizam”.

Kako je saopštio Kultuni centar “Novi Pazar” Bandžović je dugogodišnjim istraživačkim radom osvijetlio mnoge društvene procese, posebno migracije, približio je historiju Balkana i žiteljima Balkana i međunarodnoj naučnoj javnosti; objektivno, utemeljeno, bez pristrasnosti, a sa izvanrednim naučnim žarom.

“Bandžović je dokazao da za istinskog naučnika ne postoje enigme kojima se ne može približiti upornim istraživanjem i analitičkim umom. Žiri smatra da je Bandžović trenutno jedan od vodećih historičara u Evropi čiji rad je naročito dragocjen kroz novo analiziranje antifašizma i afirmaciju potrebnog suživota i multikulturalizma u savremenom svijetu”, naveo je žiri u sastavu: akademik Enes Halilović, književnik, dr Enver Ujkanović, orijentalista i dr Amra Hodžić Jejna, likovna umjetnica.

Kulturni centar Novi Pazar je ustanovio nagradu “Ahmed Vali“ za ostvarenje u kulturi, umjetnosti i nauci, a dodjeljuje se umjetniku ili naučniku koji je postigao izvanredne rezultate.

Safet Bandžović je rođen 25. decembra 1961. u Novom Pazaru. Studij historije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu završio je 1985. godine. Postdiplomske studije završio je na Filozofskom fakultetu u Beogradu odbranivši 25. januara 1989. magistarski rad Demografska kretanja stanovništva Bosne i Hercegovine 1941-1945. Školske 1988/89. boravio je na stručnom usavršavanju na Univerzitetu “M. V. Lomonosov” u Moskvi. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu odbranio je 6. marta 2002. doktorsku tezu Iseljavanje muslimanskog slavenskog stanovništva (Bošnjaka, Goranaca, Torbeša i dr.) iz Sandžaka, Makedonije i sa Kosova u Tursku (1912. – 1970.).
Nagrada“Ahmed Vali” je ustanovljena 2015. godine, a dosadašnji dobitnici su: Enes Halilović, Mehmed Slezović, Muhamed Đerlek Maks, Enver Ujkanović, Sinan Gudžević i Zlatko Paković.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: