18 Aprila, 2024
Aktuelno Novi Pazar Politika Sandžak

SDA Sandžaka: Izbori pokradeni, obratićemo se Ustavnom sudu

Stranka demokratske akcije (SDA) Sandžaka ponovila je stav da je kompletan izborni proces u Novom Pazaru vođen u smislu grubog prekrajanja izborne volje građana, neustavan i nezakonit i da je to učinjeno i postupcima Gradske izborne komisije (GIK) i presudama Višeg suda u Novom Pazaru.

Kako je u obraćanju medijima ispred SDA Sandžaka predočio Merfid Kamešničanin ta stranka će se nastaviti da crpi sva pravna sredstva i neće ništa prepustiti slučaju.

 „Ovdje je svima jasno da su izbori pokradeni i da je došlo do prekrajanaj izborne volje građana i odgovorni za to moraju biti sankcionisani i kažnjeni, a izbori na svim nivoima u Novom Pazaru moraju biti ponovljeni“, rekao je Kamešničanin.

Najavio da će se obratiti i Ustavnom sudu Srbije i vrlo brzo podnijeti krivične prijave protiv predsjednika GIK-a Radoslava Milića i svih odgovornih, zbog kako je naveo, nezakonitog sprovođenja izbora u Novom Pazaru.

Ocjenio je da su „jučerašnje provokacije i uznemiravanje građana u Novom Pazaru i Priboju od strane velikosrpske koalicije SDP-SNS-SPS  novi pokušaj da se izazovu sukobe širih razmjera, kako bi skrenuli pažnju sa krađe glasova i nezakonite izbore, i kako bi u vanrednim uslovima nastavili sa svojom kriminalnom vladavinom“.

Članovi GIK-a, Jasmina Salihović i Selma Pluncević, kao i član RIK-a Džemil Sijarić predočili su da je od strane izbornih lista podnešeno više od pedest zahtjeva, prigovora i žalbi na rad Gradske izborne komisije.

Obrađivanje zapisnika u statistiici bez rješenja o ispravci, unošenje izbornih rezultata svojevoljnim tumačenjem broja glasova sa zapisnika od strane lica u statistici, odbijanje ponovnog brojanja svih glasova sa svih biračkih mjesta, razrješenje i imenovanje tri člana komisije bez znaja RIK-a, da je Radoslav Milić preuzeo nadležnosti RIK-a, stavljajući se iznad zakona, kao i štura obrazloženja u presudama ili nepostupanja po dijelovima žalbi su nekihod primjera za koje su naveli da je prekršen zakon.

„Zloupotrebom svog položaja predsjednik komisije je dozvolio da izborna komisija Grada Novog Pazara radi kao organ u čijem su sastavu bili izabrani članovi suprotno zakonu, a sa druge strane nije reagovao po službenoj dužnosti i dozvolio je da u radu komisije učestvuje lice koje je pravosnažno osuđeno. Sve to učinjeno je svjesno i sa ciljem da bi u tako nezakonitom sastavu komisije imao većinu koja je usvajala sve njegove prijedloge, odbijala sve prigovore i legalizvala sve njegove nezakonite radnje“, rekla je Jasmina Salihović, naglasivši da će SDA Sandžaka sve nezakonite radnje dokzati pred domaćim i međunarodnim sudovima kako bi se saznala istina i odgovorni za nezakonite radnje bili kažnjeni.

 „Gradska izborn komisija je poslije raspisivanja izbora razriješila i imenovala svoja tri člana, to nije smela radit. Kao član RIK-a potvrđujem da ni jedan dopis, ni jedan dopis, prijedlog za imenovanje i razrješenej tih članova nije došoa u Republičku izbornu komisiju. GIK je potpuno suproto zakonu radio. Član GIK-a je i lice koje je pravosnažno osuđeno, to je presuda Apelacionog suda u Kragujevcu od 13.11. 2023. godine, lice osuđeno na godinu dana (zatvora) pravosnažno. To znači da po sili zakona, automatski mora biti razriješeno. Da li je GIK to radio, nije, iako je bilo prijedloga…Po završetku brojanja glasova kod nas su stigli jedni zapisnici, dok su se na sajtu Republičke izborne komisije našli neki drugi zapisnici, potpuno različiti od onih zapisnika u koje smo mi imali uvid na početku. Šta se desilo sa tim zapisnicima? Na nekima je bilo nekih škrabotina, nekih dopisivanja. Svega je bilo, ali čistih zapisnika vrlo rijetko. Potpuno legitimno članovi GIK-a su tražili da se vreće otvore, da otklonimo svaku sumnju, ali predsjednik Gradske izborne komisije je ostao nijem na te zahtjeve“, ukazao je Džemil Sijarić, dodavši da je GIK izdala izvještaj o konačnimrezultatima, iako nisu iscrpljena sva pravna sredstva.

– Potrebna depolitizacija pravosuđa

Predočivši konkretan primjer direktnok kršenja zakona Sijarić, koji je i koordinator Raškog okruga ispred SDA Sandžaka u RIK-u, citirajući zakonsku odredbu, naveo da je razlog za ponavjanje izbora ako je GIK radio u nepravilnom sastavu.

 „Po zakonu o opštem upravnom postupku, konkretno u članu 176, razlog za ponavljanje cijelog procesa jeste ako je kolegijalni organ radio u nepravilnom sastavu. Tj. gospodin Muzafer Dragolovčanin, lice osuđeno na godinu dana zatvora nije smio biti član tog organa. Ako uzmemo samo ovaj član 176 je samo jedan od mnogobrojnih razloga za ponavljanje cjelokupnog postupka u Novom Pazaru“, zaključio je on.

„Ovo su te presude, javni dokumenti, sa kojima treba da bude upoznat narod, jet kako kaže Viši sud donijete su u ime naroda. Pitam Viši sud i sudije koje su odlučivale u ime kojeg naroda? Naroda kojem su uskratili pravo na istinu o stvarnim rezultatima glasanja, a nisu ga udostojili čak n jednim razumnim ni razumljivim obrazloženjem presude. Ja sam dio ovoga naroda i ne prihvatam da su ove presude donijete u moje ime jer nisu donijete po pravu, niti po pravdi i zakonu. Naš izborna lista će, svakakp, tu pravdu tražiti pred domaćim, tako i pred međunarodnim sudovima  institucijama. U šturim obrazloženjiam presuda navode se tačno citirani članovi zakona koji su prekršeni u izbornom procesu, ali za ovaj sud to nije bilo od značaja i ništa nije bilo sporno. Sud, svojim obrazložemnjem, legalizuje sve nezakonitosti tokom izbornog procesa, a osporava sve podnijete dokaze“, rekla je Selma Pluncević, član GIK-a ispred SDA Sandžaka

Ona je, ocjenivši da je potrebna hitna depolitizacija pravosuđa, istakla da je u konkretnom slučaju prve presude, ako su svi navodi tačni, što sud navodi u obrazloženju, upitala na osnovu čega su žalbe odbijene.

U drugoj presudu, kako je ukazala, uopšte nije odlućeno po žalbi za šest rješenja  koje je GIK donijela kao nenadležan organ, a koje se odnose na razrješenje i imenovanje članova komisije.

 „Sud tom presudom presuđuje da se žalba odbija i navodi da je odbijeno samo jedo rješenje o razrješenju jednog člana komisije, dok nigdje u presudi ne navodi ostalih pet rješenja. Shodno tome sud u tom dijelu niti je usvojio niti je odbio žalbu,iako su uredno podnijeti svi prilozi i rješenja Gradske izborne komisije, sud ih nije razmataro niti pomenuo u presudi, osim jednog. Ovako neozbiljna i djelimčna presuda, donijeta bez upuštanja u navode iz žalbe i podnijte priloge, sa obrazloženjem koje je više prepis nekog obrazloženja izborne komisije dovodi do još jednog zaključka da se radi o očiglednom podcjenjivanju sudijske funkcije i stavljanju van snage svih normativnih akata od strane Višeg suda u Novom Pazaru“, navela je ona, dodajući da među sudijama Višeg suda ima i onih koji su dostojni svog poziva i da će biti istrajni u dokazivanju istine.

Sudijsko vijeće Višeg suda u Novom Pazaru u sastavu sudija Elvir Dedeić, predsjednik vijeća i članovi sudije Slađana Tošović Ranković i Safet Kadrić, na nejavnim sjednicama vijeća, kao neosnovane, odbio je 31. decembra i 6. januara  žalbe na rješenja GIK-a koje je podnijela lista SDA Sandžaka dr Sulejman Ugljanin.

M.H. Behar TV

Povezane vijesti

%d bloggers like this: