Aktuelno Politika

Selma Kučević: Prestanite sa diskriminatorskom politikom

Poslanici Skupštine Srbije počeli su jutros u raspravu o rebalansu budžeta za 2020. godinu.

Poslanica SDA Sandžaka Selma Kučević je tokom skupštinske rasprave rekla da se prijedlogom rebalansa budžeta predviđa smanjenje sume namenjene finansiranju nacionalnih savjeta za 20 %, i ocijenila da je takva politika “asimilatorska i diskriminatorska”.

“Smatramo udarom na manjinsku samoupravu planirano umanjenje budžetskih sredstava koja se dodjeljuju nacionalnim vijećima iz 2020. godine za njihov rad i za sprovođenje njihovih redovnih programa i aktivnosti u zaštiti Ustavom zagarantovanih ljudskih i manjinskih prava”, naglasila je Kučevićeva.

Ona je istakla da ukupna sredstva za rad 22 nacionalna vijeća opredijeljena budžetom za 2020. godinu iznose 0,002 procenta Budžeta Srbije.

Ovim prijedlogom rebalansa budžeta za 2020. godinu Vlada Srbije je za čak 20% umanjila sredstva od prvobitno planiranog iznosa koji jedva pokriva osnovne troškove funkcionisanja svih nacionalnih vijeća.

Selma Kučević je rekla da se budžetska sredstva namijenjena finansiranju rada nacionalnih savjeta manjina inače izdvajaju “u promilima”, i da bi dodatno ukidanje finansiranja značilo da je ukinut Ustav Srbije.

“Nacionalni savjeti su ustavna kategorija, pa predlažem i tražim da se zaustavi tendencija da budu tretirani kao nevladine organizacije. To su organi manjiske samouprave, kao što naš Ustav i kaže”, naglasila je Kučević.

Ona je predložila i da se udvostruči suma planirana rebalansom za rad novog Ministarstva za ljudska prava, ravnopravnost polova i društveni dijalog. Takođe je predložila da se pronađe način da se, putem rebalansa, dodatno pomogne gradovima i opštinama koji su bili posebno pogođeni pandemijom.

“To su Tutin, Sjenica, Novi Pazar, Prijepolje – ne može da se vrati vreme i izgubljeni životi ljudi, ali može da se vrati vera u institucije i da se nastave ulaganja u ta mjesta”, ukazala je Selma Kučević iz poslaničke grupe “Ujedinjena dolina-SDA Sandžaka”.

 

 

 

 

 

Povezane vijesti

%d bloggers like this: