Aktuelno Društvo Novi Pazar Srbija

SNews analiza: Informacije iz OB Novi Pazar (ne)formalna državna tajna?

Služba Povjerenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka ličnosti obavijestila je SNews i autora ovog teksta da nema mogućnosti da sprovede izvršenje rješenja kojim je Opšta bolnica Novi Pazar obavezana sa javnosti predoči informacije o broju umrlih, razlozima zbog čega nisu izdavani recepti, kao i druge informcije vezane za pandemiju tokom juna i jula 2020. godine, kao i da se Povjerenik obratio Vladi da obezbijedi izvršenje rješenja neposrednom prinudom, kako je propisano zakonom.

Dopis Povjerenika za inf. o dostavljanju izvršnog rješenja Vladi Srbije

Kako piše u dopisu od 24.02.2021. godine izvršenik, Opšta bolnica Novi Pazar, nije postupio po navedenom rješenju u cjelosti i stekli su se uslovi za izricanje novčane kazne, kao i da se pravnom licu kazna izriče u rasponu od polovine mjesečnih prihoda do deset procenata njegovih godišnjih prihoda koje je ostvario u Republici Srbiji u prethodnj godini.

“Povjerenik se obraćao Upravi za trezor i Ministarstvu finansija radi utvrđivanja osnovice za izricanje novčanih kazni propisanih Zakonom o opštem upravmom postupku, ali je od istih dobio odgovor da takvi podaci ne postoje jer Zakonom o budžetskom sistemu nije definisan pojam ukupnog prihoda korisnika budžetskim sredstvima. U odsustvu navedenih podataka Povjerenik nije u mogućnosti da donosi rješenja o izricanju novčanih kazni kojima bi se izvršenik (OB Novi Pazar) prinudio na izvršenje rješenja”, piše u tom dopisu.

Također, kako se predočava, kada bi Povjerenik i raspolagao potrebnim podacima za donošenja rješenja o kažnjavanju, izvršenje tih rješenja bila bi stvar dobre volje izvršenika, s obzirom da su se svi potencijalno nadležni za sprovođenje njihovog prinudnog izvršenja izjasnili da “nisu nadležni”.

To su, kako se naglašava u aktu dostavljenom SNews-u, prema stavu Vrhovnog kasacionog suda, osnovni sudovi, Poreska uprava, prekršajni sudovi i Komora javnih uzvršitelja.

Postupak za izvršenje SNews je pokrenuo 21. septembra 2020. godine, a Zahtjev za pristup informacijama od javnog značaja Opštoj bolnici Novi Pazar je dostavljen mjesec dana ranije.

Državna revizorska institucija (DRI) je 26. juna 2020. godine objavila Izvještaj o reviziji finansijskog izvještaja Opšte bolnice Novi Pazar za 2019. godinu, u kojem je, između ostalog, po stavkama, naveden i ukupan iznos ostvarenih prihoda u 2019. godini.

U Zahtjevu za pristup informacijama od javnog značaja koji je SNews putem e-maila uputio toj zdravstvenoj ustanovi još 20 jula, tražeći između ostalo zvanične podatke i uvid u kopiju dokumenata koji se odnose na broj oboljelih i preminulih tokom tog vala bolesti COVID-19, kao i od početka pandemije 5. marta.

Zbog ćutanje uprave naša redakcija je, na osnovu zakonska procedure, uputila žalbu Povjereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka ličnosti Republike Srbije.

Poslano je pitanje da li su ljekari OB prilkom pregleda u kovid ambulantama po propisu izdavali ljekarske izvještaje, obaveznu dokumentaciju kao i recepte za bolesti COVID-19 na kojima su navođeni lijekovi sa pozitivne liste RFZO? Iz kojih sve razloga su hospitalizovani pacijenti i oni koji su nakon pregleda u OB Novi Pazar upućeni na kućnom liječenju, od 5. juna do danas, bili prinuđeni da sami kupuju lijekove.

Zatraženo je i  da se odgovori da su prilikom ljekarskih pregleda izdavani ovjereni recepti od strane ljekara za propisane lijekove, za građane koji su osiguranici RFZO. Da li je Republički fonda za zdravstvenu zaštitu ispoštovalo obaveze prema OB Novi Pazar u periodu od 5. marta do danas? Da li je OB Novi Pazar izvršila popis ulaska i izlaska svih donacija, novčanih i svih ostalih, koje su u periodu od 23. juna 2020. do danas pristigle? Na koji način je predstavljena transparentnost donacija pristigih i iskorišćenih u OB Novi Pazar od 23. juna 2020. godine do danas?”, su neka od pitanja na koja do danas nema zvaničnog odgovora.

Povjerenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka ličnosti je početkom jula, u saopštenju 2. jula 2020. godine, podsjetio, a što je činio i u vrijeme vanrednog stanja, da su informacije kojima raspolažu organi vlasti, a koje se odnose na ugrožavanje, odnosno zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine, hitnog karaktera.

“U odnosu na njih opravdani interes javnosti da zna uvijek postoji i organ vlasti ne može da dokazuje suprotno. Po zahtjevima za pristup takvim informacijama organ javne vlasti je dužan da postupi bez odlaganja, a najkasnije u roku od 48 sati od prijema zahtjeva (član 16. stav 2. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja). U tom smislu Povjerenik će preduzeti sve mjere, u skladu sa zakonom, iz svoje nadležnosti da se pravo javnosti da zna zaštiti na najbolji mogući način”, saopštio je Povjerenik Milan Marinović i apelovao na sve organe javne vlasti, ne samo da hitno i bez odlaganja postupaju po zahtjevima kojima se traže informacije u vezi sa COVID-19 i zaštitom zdravlja stanovništva, već da takve informacije proaktivno objavljuju, bez čekanja da neko podnese zahtjev.

Podsjećamo da je članica Kriznog šataba Vlade Srbije Darija Kisić Tepavčević potvrdila da je Novi Pazar tokom vala pandemije u junu i julu 2020. godine,u tom periodu imao najveću smrtnost od koronavirusa u Srbiji.

Prema zvaničnim podacima JKP “Čistoća” je u Novom Pazaru, tokom juna i jula 2020. godine organizovala tri puta više dženaza i sahrana, ukupno 275. Jula mjeseca 2020. godine prosječno je bili šest ukopa dnevno, najviše 4. jula kada je na gradskim grobljima sahranjeno 14 osoba. Ovi podaci se na odnose na seosko područje kao i na preminule sa područja opština Tutin i Sjenica. Za sada ni u neformalnom obliku ne postoji podatak koliki je broj onih iz Novog Pazara, Sjenice i Tutina koji su, liječeći se kod kuće, živote uzgubili od posljedica pandemije.

Povjerenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka ličnosti je u zahtjevu Vladi Republike Srbije, kao najvišem izvršnom organu države, zatažio da ga obavjesti o preduzetim mjerama. Iz Vlade Srbije do sada nije stigao nikakav odgovor.

U polugodišnjem postupku za informacije koje je javnosti trebalo predočiti za 48 sati jer je, za sada, Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ostao mrtvo slovo na papiru, nametnuto pitanje da li su informacije iz OB Novi Pazar (ne)formalna državna tajna.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: