Aktuelno Društvo Sandžak Srbija

SNews istražuje javne nabavke

Zbog sve učestalijih dojava građana o sumnjivim postupcima javne nabavke i netransparentnog trošenja novca iz budžeta, redakcija SNewsa će se u narednom periodu baviti intenzivnijim praćenjem sprovedenih postupaka javnih nabavki, načinom njihove i stvarne realizacije i transparentnošću istih.

Pored sumnjih postupaka pratićemo i postupke koj su se, nakon realizacije, pokazali kao veoma značajni za javni interes.

Pored portala javnih nabavki na https://jnportal.ujn.gov.rs/ kao i na oficijelnim internet stranicama državnih i lokalnih organa i ustanova.

Svaku sumnjivu ali i veoma korisnu javnu nabavku – trošenje novca građana u interesu građana provjerite ili javite na +381640707768 (whatsap, viber) ili mail: redakcija@.snews.rs

“Koliko novca”, “za koji posao, usluge ili robu”, “kome”, “zašto toliko”, “da li je realizovano ono što je dogovoreno i/ili plaćeno”, biće ključna pitanja na koja ćemo tražiti odgovore od organa javne uprave u sandžačkim opštinama i Republici.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: