Društvo Kolumna Sandžak Srbija

Spriječimo “silovanje pravde”

SNEWS, zbog sveučestalijih prozivki kod običnih građana Novog Pazara i Sandžaka, te u široj javnosti ove države Srbije, da “zakon nije isti za sve” i da “pravde za neka ima, a za neke nema”, pokreće istraživanje sa osnovnim pitanjem “Ko nam i kako dijeli pravdu”.

Sudije i tužioci, od čijih odluka i načina postupanja zavisi vladavina prava i pravičnost u društvu i državi, zbog funkicja koje su im povjerene imaju status javno odgovornih ličnosti. Bili oni toga dovoljno svjesni, beježeći od toga ili ne, kao i svim nosiocima funkcija javne vlasti, privatnost im je u jednom dijelu umanjena. Lica koja vrše javnu funkciju, kao npr. sudija, tužilac, advokat, vještak, sudski tumači uživaju manji stepen zaštite privatnosti. To jasno preciriraju zakoni, propisi i stavovi nezavisnih državnih institucija.

Šira javnost ima pravo da zna njihovu biografiju, koje su škole i sa kojim ocjenama završili, kakve odluke i presude donose, kolike su im mjesečne zarade za taj odgovorni posao. Pitamo i istražujemo kako oni obavljaju te funkcije, jer od njihovog načina i kvaliteta rada zavisi kvalitet života građana.

Par saopštenja ili čak ni jedno u toku 365 dana iz sudova i tužilaštava u Novom Pazaru, šutnja i svođenje javnosti samo na stranke u postupcima i/ili članove njihovih porodica, da se zaključiti, indeks je i percepcija iskrenih namjera da javnost zna šta se dešava i šta to “oni tamo” rade iza zatvorenih “otvorenih” vrata sudnica i kancelarija.

Atmosfera u sudnicama, ponašanje, ophođenje i način komunikacije od starne sudija, tužilaca i/ili advokata u situaciji kada ima publike, predstavnika organizacija civilnog društva, pogotovo novinara, nije ista kao kada ih nema. To je fakat koji opet smeta ili odgovora u zavisnosti na kom mjestu sjedite u sudnici ili kancelariji suda i/ili tužilaštva.

Posvećenost načelu nepristrasnosti, mehanizmu koji uspostavlja povjerenje građanina prema sudu, državi i pravnom sistemu, “lahko-teško” dokazivom u eventualnom disciplinskom postupku protiv sudije ili tužioca pred visokim savjetima (VSS, VST), za njih zaduženih, kod sudija i tužilaca nije ista kada javnosti-građana i novinar svjedoči tom načelu, subjektivnom i objektivnom osjećaju, i kada tog svjedočenja i oličenja nema.

Zato i zbog toga SNEWS poziva javnost i građane, ali i sudije, tužioce, advokate, vještake, sudske tumače, radnike sudova i sve one koji hoće ili imaju veze sa pravdom i nepravdom da svoja pitanja i stavove podijele sa našom redakcijom (redakcija@snews.rs) a mi ćemo ih kroz važeće propise proslijediti – zatražiti odgovore od sudova, tužilaštava i nadležnih organa države u kojoj živimo jer hoćemo ljepše, kvalitetnije i slobodnije da u toj državi živimo.

Ako ona ili ono postoji, hajde da zaustavimo i, barem da pokušamo, spriječiti “silovanje pravde”.

“U trenu u kom je kadija (sudija) podmićen nestala je država”, rekao je sultan.

Medin Halilović, urednik

Povezane vijesti

%d bloggers like this: