Aktuelno Ekonomija Srbija

Srbija: Još 10 dana za zamjenu osme serija švajcarskih franaka, do sada zamijenjeno 108, 8 mln CHF

Narodna banka Srbije (NBS) je saopštila da svakodnevno prima i realizuje zahtejve banaka za zamjenu osme serije švajcarskih franaka za novčanice devete serije i/ili za devize i te aktivnosti će se obavljati po navedenoj proceduri do kraja maja mjeseca.

“O efikasnosti sprovođenja ovog procesa govori i podatak da je do sada sa bankama obavljena zamjena novčanica osme serije švajcarskog franka u iznosu od preko 100 miliona CHF (tačnije 108,8 mln CHF), od čega se na zamjenu za novčanice devete serije odnosi oko 40% (46,7 mln CHF), dok se oko 60% (62,1 mln CHF) odnosi na zamjenu novčanica osme serije za devize u istoj valuti”, saopšteno je danas iz NBS.

S obzirom da Narodna banka Srbije bankama vrši zamjenu novčanica osme serije švajcarskog franka koje su one primile od mjenjačnica i direktno od klijenata od početka maja, navedeni iznosi dosadašnje zamjene ukazuju da najveći broj građana uspeva da obavi navedene transakcije.

Osma serija švajcarskog franka koju je potrebno zamijeniti

Takođe, iznos koji banke mijenjaju kod Narodne banke Srbije za novčanice devete serije švajcarskog franka se najvećim dijelom odnosi na direktne zahteve klijenata, odnosno građana, kod poslovnih banaka.

“Uzimajući u obzir da navedeni iznos nije zanemarljiv, može se zaključiti da građani uspjevaju da izvrše željenu zamjenu kod poslovnih banaka po povoljnim uslovima, pri čemu se naravno ti uslovi mogu razlikovati od banke do banke. S obzirom da se najveći broj ovih transakcija obavlja upravo preko banaka koje tradicionalno imaju razvijenije mjenjačke poslove, i to naročito sa švajcarskim francima, može se reći da su one poslušale poziv Narodne banke Srbije da omoguće građanima zamjenu novčanica osme serije švajcarskog franka bez naknade, zbog čega građani upravo kod njih najvećem dijelom i vrše ovu zamenu”, ukazuju iz NBS i napominju da je određeni broj građana zamjenu novčanica osme serije švajcarskog franka (bilo za devize, bilo za novčanice devete serije, bilo za dinare, ili za efektivu u nekoj drugoj valuti) izvršio i prije 30. aprila 2021, odnosno prije nego što su ove novčanice postale vanopticajne.

Narodna banka Srbije zakljuluje da je održala obećanje koje je dala, a koje se odnosi na pomoć građanima i bankama prilikom zamjene novčanica osme serije švajcarskog franka koje su povučene iz opticaja. Na ovaj način, još jednom je pokazan kredibilitet i spremnost Narodne banke Srbije da izađe u susret građanima i poslovnim bankama kada god oceni da je to potrebno.

Iz Kabineta guvernera NBS-a se ocjenjuje da u prilog tome, govori rast povjerenja građana u domaći bankarski sistem koji se ogleda između ostalog i u kontinuiranom rastu štednje koju građani polažu kod poslovnih banaka. Od početka godine, naročito je primetan rast dinarske štednje (5,1%) koja se približava rekordnom nivou od 100 mlrd. dinara.

“Rast od početka godine biljleži i devizna štednja (4,4%), koja trenutno iznosi 11,9 mlrd. evra. U sklopu devizne štednje, naročito dinamičan rast u maju biljeleži štednja u švajcarskim francima, što se može dovesti u vezu sa zamjenom novčanica osme serije švajcarskog franka, mada je njeno učešće u ukupnoj deviznoj štednji i dalje relativno nisko (oko 5%)”, stoji u saopštenju.

Narodna banka Srbije preporučuje građanima da zamjenu novčanica osme serije švajcarskog franka, ukoliko nisu do sada, realizuju odmah, ne čekajući krajnji rok, zbog toga što je bankama potrebno izvesno vreme da novac prikupljen od građana predaju Narodnoj banci Srbije usljed čega one mogu prestati sa zamjenom novca građanima i prije 31. maja 2021. godine. Nakon ovog datuma građani će moći da vrše zamjenu vanopticajnih novčanica švajcarskog franaka u bankama i mjenjačnicama koje i dalje budu željele da obavljaju ove poslove, kao i na šalterima ili slanjem novčanica putem pošte Nacionalnoj banci Švajcarske u Bernu i Cirihu.

Za detaljne informacije, posjetiti sajt Nacionalne banke Švajcarske https://www.snb.ch/en/iabout/cash

Povezane vijesti

%d bloggers like this: