10 Decembra, 2023
Aktuelno Bosna i Hercegovina Politika Regija

Stranka demokratske akcije (SDA) obilježava 32 godine od osnivanja

Stranka demokratske akcije (SDA) osnovana je 26. maja 1990. godine u Sarajevu, kao politički savez građana Jugoslavije koji pripadaju muslimanskom kulturno-povjesnom krugu, kao i drugih građana Jugoslavije koji prihvataju program i ciljeve stranke. Za prvog predsjednika SDA je izabran rahmetli Alija Izetbegović.

Obrazlažući inicijativu za osnivanje, inicijativni odbor je posebno istakao da suočeni sa krizom jugoslovenskog društva, koja nije samo ekonomska, nego i politička i moralna i zainteresirani za očuvanje Jugoslavije kao zajednice naroda i narodnosti, te za neometan nastavak započetih demokratskih procesa u pravcu slobodne, moderne i pravne države, u želji da podrže taj razvoj da u toj i takvoj zajednici ostvaruju ne samo interese koji su zajednički svim njenim građanima, nego i posebne koje Bošnjaci imaju kao građani – pripadnici muslimanskog kulturno-povjesnog kruga.

Bila je to prva registrovana politička stranka nakon 45 godina jednopartijskog sistema u Jugoslaviji, podsjeća u autorskom tekstu za Behar TV, Mirza Hajdinović.

Stranka demokratske akcije je nastala u vremenu globalnog raspada socijalističkog sistema i dolazeće disolucije SFRJ. SDA je bila odgovor na 50-godišnje političko i kulturno potiskivanje jugoslovenskih Bošnjaka (tada još uvjek Muslimana) i očiglednu ratnu prijetnju koja se nadvila nad Bosnom i Hercegovinom. Kao široki narodni pokret postala je nosilac važnih političkih procesa tog vremena i ključni politički činilac u odbrani državno-pravnog kontinuiteta Bosne i Hercegovine na kraju 20-tog stoljeća.

Incijativni odbor za osnivanje Stranke je činilo 40 odlučnih intelektualaca, umjetnika i poduzetnika iz Sarajeva, Zagreba, Mostara, Ljubljane i Banja Luke.

Osnovu programa i djelovanja Stranka je zasnivala na izvornim i neotuđivim ljudskim pravima i slobodama demokratske institucije vlasti zasnovane na višestranačkom političkom sistemu zalažući se za suverena i cjelovitu Bosnu i Hercegovinu kao demokratsku državu multietničkih regija, ravnopravnih naroda i građana. Bosnu i Hercegovinu u evropskim i svjetskim političkim ekonomskim i kulturnim integracijama i političku slobodu i civilizacijski napredak Bošnjaka u BiH i Evropi kao autohtonog evropskog naroda uz čuvanje i razvoj kulturno-historijskog nasljeđa i tradicije.

Povodom 32. godišnjice Stranke demokratske akcije, danas 26. maja 2022. godine delegacija Predsjedništva Stranke položila je cvijeće na šehidskom mezarju „Kovači“, na mezar prvog predsjednika Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića i osnivača SDA.

 

Obilježavanje godišnjice biće nastavljeno Svečanom sjednicom Glavnog odbora SDA, i Konvencijom Asocijacije mladih u hotel Holiday u Sarajevu.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: