7 Decembra, 2023
Aktuelno Društvo Srbija

Ministarstvo: Prilikom formiranja komisija za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja poštovan zakon i procedure

Ministarstvo kulture i informisanja, povodom saopštenja UNS-a, Koalicije za slobodu medija i Asocijacije nezavisnih elektronskih medija, ističe da je prilikom formiranja komisija za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja, striktno poštovalo zakon i procedure, kao i dosadašnje prakse zastupljenosti svih medijskih udruženja.

Ministarstvo u reagovanju napominje da je na osnovu prispelih predloga novinarskih udruženja za članove komisije, koji su taj predlog dostavili u propisanom roku, formiralo komisije poštujući i Zakon o javnom informisanju i medijima i Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

“U svim objavljenim konkursima upućen je poziv za učešće u radu stručne komisije u kome je jasno navedeno da se pozivaju samo novinarska i medijska udruženja, koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa, a uz predlog za člana komisije novinarska i medijska udruženja prilažu i dokaz o registraciji tog udruženja u Registru udruženja. Takođe, upućen je poziv medijskim stručnjacima, zainteresovanim za učešće u radu komisije, da pisanim putem predlože svoje članstvo u komisiji, s tim da predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o sprečavanju korupcije”, ukazuje se u saopštenju.

Podsećaju da je konkurs raspisan 21. februara 2022. godine, a rok za dostavljanje predloga za članove komisija je bio 30 dana od dana raspisivanja konkursa. Prijave koje su stigle nakon isteka roka od 30 dana nisu uzete u razmatranje.

Dodaje se i da je potpuno otvoreno i transparentno u svom radu, da nema nikakvog interesa da sakriva bilo čije biografije, niti ima nameru da to čini, te da je potpuno posvećeno unapređenju čitavog procesa projektnog sufinansiranja u javnom interesu kako medija tako i građana kojima su namenjeni medijski sadržaji i otvoreno da se čitav proces u narednom periodu dodatno poboljša.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: